Animalni proizvodi u humanoj prehrani

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Daniela Čačić- Kenjerić

Suradnici

Ciljevi modula

Predmet upoznaje studente s principima pravilne prehrane ljudi, kao i ulogom namirnica animalnog podrijetla u ljudskoj prehrani.

Ishodi učenja

  1. Prezentirati ulogu animalnih proizvoda u humanoj prehrani.
  2. Prezentirati prehrambenu vrijednost različitih animalnih proizvoda.
  3. Predvidjeti rizike povezane s konzumacijom animalnih proizvoda.
  4. Klasificirati osobe obzirom na status uhranjenosti.
  5. Valorizirati odabranu namirnicu u prehrani pojedinca.

Opis modula

Principi humane prehrane; Energetske potrebe; Namirnice animalnog podrijetla; Trovanje namirnicama animalnog podrijetla; Prehrana i stanje uhranjenosti.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Konzultacije/predavanja i vježbe 0,8 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Rasprava o obrađenim temama, evaluacija rezultata izvršenih mjerenja
Završni ispit 1,2 1-5 Proučavanje literature Usmena provjera znanja
Ukupno 2,0

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Krešić, G. (2012): Trendovi u prehrani. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.
  2. Mandić. M.L. (2007): Znanost o prehrani: Hrana i prehrana u očuvanju zdravlja, Prehrambeno- tehnološki fakultet, Osijek. http://www.ptfos.hr/index.php/hr/nastavni-materijali (dostupno uz autorizaciju)

Preporučena literatura:

  1. Izbor knjiga i znanstvenih radova prema vlastitom interesu u dostupnosti.

Ispitni rokovi

-