Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Stočarstvo » 1. godina » Endokrinologija i reprodukcija domaćih životinja

Endokrinologija i reprodukcija domaćih životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Marcela Šperanda

Suradnici

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Ciljevi modula

Upoznati studente sa hormonskom regulacijom spolnog ciklusa, trudnoćom, partusom i laktacijom, te patologijom rađanja i puerperija.

Ishodi učenja

 1. Opisati načine signalizacije i komunikaciju životinjske stanice.
 2. Nabrojiti hormone koji reguliraju spolni ciklus i razlikovati njihovo djelovanje.
 3. Interpretirati razlike spolnoga ciklusa u različitih vsta domaćih životinja.
 4. Razumjeti nepravilnosti i bolesna stanja rodilje.
 5. Nabrojiti patološka stanja puerperija i bolesti mliječne žlijezde.

Opis modula

Ekstracelularne signalne molekule. Mehanizmi djelovanja hormona. Osovina hipofiza-jajnik- maternica. Patologija rađanja, puerperija. Nepravilnosti i bolesna stanja u rodilje koja otežavaju rađanje, ozljede porođajnih organa i okolice u tijeku rađanja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,8 1-5 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti
Seminari 0,4 3, 4, 5 Proučavanje literature, izrada i analiza seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,8 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 3,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Cooper, G., Hausman, M., Robert, E. (2004): Stanica. Molekularni pristup. Medicinska naklada, Zagreb, treće izdanje.
 2. Griffin, J. E., Ojeda, S. R. (2000): Textbook of Endocrine Physiology. Oxford University Press, New York.
 3. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja. 3. Fiziologija i patologija reprodukcije. Intergrafika TTŽ, Zagreb.
 4. Liker, B. (2005): Spolni sustav. Interna skripta.
 5. Reece, W. O. (1999): Physiology of Domestic Animals, Williams& Wilkins, Baltimore, Philadelphia.
 6. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja. 3. Fiziologija i patologija reprodukcije. Intergrafika TTŽ, Zagreb.
 7. Hafez, B., Hafez, E. S. E. (2000): Reproduction in farm animals. Lippincott, Williams & Wilkins.
 8. Bearden, H. J., Fuguay, J. W. (1999): Applied Animal Reproduction. Prentice Hall, USA.
 9. Havranek, J., Rupić, V. (2003): Mlijeko od farme do mljekare. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.

Ispitni rokovi

utorak, 20. rujna 2016. u 11.30 sati****

četvrtak, 10. studenoga 2016. u 11.30 sati**

četvrtak, 12. siječnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 2. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 16. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 6. travnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 11. svibnja 2017. u 11.30 sati**

ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 8.30 sati*

ponedjeljak, 3. srpnja 2017. u 8.30 sati*

četvrtak, 14. rujna 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 28. rujna 2017. u 11.30 sati*

* Redovni ispitni rokovi

** Izvanredni ispitni rokovi

*** Na preddiplomskom stručnom studiju u Osijeku kod kojeg se moduli održavaju u bloku nakon završetka nastave u istom mjesecu odredit će se ispitni rok za odslušani modul u dogovoru sa studentima uz prethodno sve navedene redovite i izvanredne ispitne rokove.

**** Dekanski ispitni rok

Konzultacije se održavaju četvrtkom od 11.00 sati.