Etologija domaćih životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pero Mijić

Suradnici

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Ciljevi modula

Upoznati studente s teoretskom osnovom mehanizama za kontrolu ponašanja domaćih životinja u funkcionalnim procesima. Osposobiti ih za promatranje ponašanja životinja različitih nivoa domestikacije i pasmina. Mogućnost primjene metoda ocjene ponašanja životinja u praksi, držanja i njihova korištenja.

Ishodi učenja

 1. Razlikovati mehanizme fiziološkog i etološkog ponašanja domaćih životinja u svrhu unapređenje proizvodnje i dobrobiti.
 2. Identificirati pogreške u postupanju sa životinjama, te osmisliti dobrobitno prihvatljive koncepte proizvodnje.
 3. Izabrati optimalnu tehnološku opciju prihvatljivu za uzgoj životinja obzirom na njeno ponašanje tijekom hranjenja. napajanja, defekacije, uriniranja, odmora, preživanja, spavanja, igre i reprodukcije.
 4. Predvidjeti moguće poremećaje u ponašanju domaćih životinja ovisno o pojedinom proizvodnom sustavu uzgoja domaćih životinja.
 5. Rangirati obrasce ponašanja kod domaćih životinja obzirom na okolišne i genetske utjecaje.
 6. Iz proučenog seminarskog rada kritički prosuditi najnovije znanstvene i stručne literaturne spoznaje, te donijeti određene zaključke.

Opis modula

Fiziološki i etološki mehanizmi ponašanja domaćih životinja, opis tipova ponašanja u funkcionalnim procesima, greške u postupanju sa životinjama, primjena farmaceutskih sredstava u ponašanju životinja. Ponašanje goveda, svinja, ovaca, koza, konja, peradi, kunića, pasa i mačaka kod hranjenja, napajanja, defekacije, uriniranja, odmora, preživanja, spavanja, igre i reprodukcije. Orijentacija u prostoru i vremenu, formiranje rang redoslijeda, dobrobit životinja, transport životinja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 0,80 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,40 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Jensen, P. (2014): Ponašanje domaćih životinja – prema 2. engleskom izdanju, Uvodni tekst. Ur. Pavičić, Ž., Matković, K. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 2. Knierim, U. (2002): Grundsätzliche ethologische Überlegungen zur Beurteilung der Tiergerechtheit bei Nutztieren. Dtsch. tierärztl. Wschr. 109, 261-266.
 3. Keeling, L.J., H.W. Gonyou (2001): Social Behavior in Farm Animals. CABI Publishing.
 4. Fraser, A. F., Broom, D. M. (1998): Farm animal behaviour and welfare. Third edition. CAB International, Oxon, New York.

Preporučena literatura:

 1. Tijekom izrade seminara proučit će se radovi objavljeni u referentnim časopisima.

Ispitni rokovi

-