Fiziologija - odabrana poglavlja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Mislav Đidara

Suradnici

Prof.dr.sc. Marcela Šperanda

Ciljevi modula

Studentima predočiti funkciju organizma sisavaca, počevši od izučavanja funkcija životinjske stanice. Uočiti povezanost pojedinih stanica u tkiva i organe, te izučiti metaboličke procese, uvjete genske ekspresije i centre regulacije. Izučavanje mehanizama obrane organizma od patogena u uvjetima intenzivne proizvodnje, mehanizmi djelovanja stresora. Upoznati se s utjecajem nutritivnih tvari, biološki aktivnih tvari i modifikatora imunog odgovora (MIO) na funkcije sluznica (osobito probavnog, dišnog i reproduktivnog sustava). Osposobiti studente da sami pripreme seminarski rad služeći se suvremenom udžbeničkom literaturom i izvorima na web-u.

Ishodi učenja

 1. Razumijeti organizaciju životinjske stanice.
 2. Povezati osobitosti građe stanične membrane s načinima komunikacije životinjske stanice.
 3. Nabrojiti nosioce i funkcije obrambenog sustava.
 4. Razumjeti endokrinu ulogu u metaboličkim procesima.
 5. Vrednovati pokazatelje kliničke procjene u svjetlu proizvodnih zadataka.

Opis modula

Struktura membrana, intracelularni odjeljci, programirana smrt, receptori. Elementi nespecifične i specifične obrane organizma. Difuzno i organizirano limfno tkivo sluznice probavnoga sustava. Utjecaj sastava hrane, dodataka hrani, okoliša, komenzalnih mikrobiota i/ili patogena na funkciju crijeva i obranu od bolesti probavnoga sustava.Hormoni. Žlijezde s unutrašnjim izlučivanjem. Hormon rasta, glukokortikoidi, mineralokortikoidi, steroidni hormoni, inzulin, glukagon, hormoni gastrointestinalnog sustava (kontrola apetita, regulacija uzimanja hrane).Mogućnost manipulacije odgovora životinjskog organizma djelovanjem različitih tvari. Određivanje metaboličkih parametara, utvrđivanje broja i odnosa krvni stanica mikroskopom.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,00 1-4 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti
Seminari 0,20 1-4 Proučavanje literature, izrada i analiza seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,8 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Bruce, A., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2007): Molecular biology of the cell. 5th edition, Garland Science, Taylor and Frencis Group, New York, USA.
 2. Cooper, G.M., Hausman, R.E. (2004): Stanica, molekularni pristup. Medicinska naklada, Zagreb.
 3. Squires, E.J. (2003): Applied Animal Endocrinology. CABi Publishing International
 4. D’Mello, J.P.F. (2000): Farm Animal Metabolism and Nutrition. CABi Publishing.
 5. Griffin, J.E., Ojeda, S.R. (2004): Textbook of Endocrine Physiology. Oxford University Press.
 6. Doppenberg, J., van der Aar, P. (2010): Dynamics in animal nutrition. Wageningen Academic Publishers.
 7. Tyzard, I. (2013): Veterinary Immunology. Saunders company. Ninht edition.

Ispitni rokovi

-