Govedarstvo - odabrana poglavlja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pero Mijić

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati polaznike poslijediplomskog studija s novijim tehnološkim i tehničkim dostignućima i njihovoj primjeni u govedarstvu.

Ishodi učenja

 1. Predvidjeti i predložiti odgovarajuće suvremene tehnike i tehnologije obzirom na smjer govedarske proizvodnje.
 2. Osmisliti koncept držanja i izgradnje suvremene govedarske farme.
 3. Predvidjeti postupke ponašanja goveda na temelju pojedinih proizvodnih i reproduktivnih ciklusa.
 4. Organizirati proizvodnju u skladu sa zakonskim propisima doborobiti goveda.
 5. Dizajnirati i vrjednovati suvremene metode i selekcijske postupke uzgojnog programa goveda.
 6. Organizirati i upravljati ekološko prihvatljivim obiteljskim gospodarstvom.

Opis modula

Biološke zakonitosti u proizvodnji mlijeka i mesa goveda, držanje i izgradnja suvremenih govedarskih farmi, etologija goveda, zakonski propisi u vezi s ekologijom i dobrobiti životinja, upravljanje ekološko prihvatljivim obiteljskim gospodarstvom.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 0,80 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,40 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Uremović, Z. (2004.): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 2. Havranek, J., Rupić, Z. (2003): Mlijeko - od farme do mljekare. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Kralik, G., Adamek, Z., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. (2011.): Zootehnika. Sveučilišni udžbenik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 2. Caput, P. (1996): Govedarstvo. Celeber, Zagreb.
 3. Huth, F., W. (1995): Die Laktation des Rindes, Analyse, Einfluss, Korrektur. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
 4. Beneder, I. (1993): Handbuch Offenstallhaltung – Planung, Stallbau, Weidenutzung. BI.
 5. Hampel, G. (1993): Fleischrinder in Mutterkuhhaltung. BI.

Ispitni rokovi

-