Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Stočarstvo » 1. godina » Kakvoća animalnih proizvoda (meso i mlijeko)

Kakvoća animalnih proizvoda (meso i mlijeko)

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Goran Kušec

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
Prof.dr.sc. Pero Mijić

Ciljevi modula

Produbljivanje najnovijih znanstvenih spoznaja o svojstvima kakvoće mesa i mlijeka.

Ishodi učenja

 1. Opisati postmortalne promjene u mesu.
 2. Navesti svojstva kakvoće mesa i čimbenike koji utječu na kvalitetu.
 3. Procijeniti kakvoću nekog proizvoda na osnovu utvrđenih parametara kakvoće.
 4. Primijeniti analize za ocjenu kvalitete mesa i mlijeka.

Opis modula

Postmortalne promjene u mesu (zrenje), svojstva kakvoće mesa; čimbenici koji utječu na svojstva kakvoće mesa; kemijski sastav mesa; postupak s mlijekom nakon mužnje; analize za ocjenu kvalitete mlijeka.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,88 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka, ocjena kakvoće na uređajima u laboratoriju Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka. Uspješno odrađena vježba i komentiran rezultat vježbe
Seminari 0,32 1-4 Proučavanje literature, izrada i prezentacija rada Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Mann, J., Trusswel, A.S. (2007): Esentials of human ntrition. Oxford University press Inc.
 2. Kovačević, D. (2001): Kemija i tehnologija mesa i ribe. Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek.
 3. Lawrie, R.A. (1985): meat science, Pergamon press.
 4. Rahelić, S. (1978): Osnove tehnologije mesa, Školska knjiga, Zagreb.
 5. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 6. Havranek, J., Rupić, Z. (2003): Mlijeko - od farme do mljekare. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 7. Tratnik, Lj. (1998): Mlijeko - tehnologija, biokemija i mikrobiologija. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 8. Sabadoš Dimitrije (1996): Kontrola i ocjenjivanje kakvoće mlieka i mliječnih proizvoda. Hrvatsko mljekarsko društvo, Zagreb.
 9. Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica.
 10. Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica.
 11. Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica.

Preporučena literatura:

 1. Referentni časopisi u kojima se objavljuju radovi o kvaliteti mesa i mlijeka.

Ispitni rokovi

-