Rast i razvoj domaćih životnja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Goran Kušec

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec

Ciljevi modula

Upoznati studente s zakonitostima rasta i razvoja domaćih životinja, jednim od osnovnih čimbenika u proizvodnji životinja za klanje.

Ishodi učenja

  1. Primijeniti odgovarajući statistički i matematički model rasta.
  2. Procijeniti optimalnu dob i masu životinja za klanje.
  3. Primijeniti stečena znanja iz hranidbe u svrhu postizanja željenog rasta i razvoja.
  4. Procijeniti utjecaje lokusa kvantitativnih svojstava na rast i razvoj te kakvoću trupova životinja.

Opis modula

Opći aspekti rasta (prenatalni i postnatalni rast; hiperplazija i hipertrofija); stanični rast, sinteza bjelančevina i genetski kod; rast najvažnijih tkiva (mišićno, adipozno, koštano); genetski i okolišni utjecaji na rast; mjerenje rasta (destruktivne i nedestruktivne metode); rast životinja i kakvoća trupova životinja za klanje; statistički i matematički modeli rasta. Biometrički principi u opisivanju rasta domaćih životinja; uređaji i oprema u ocjeni karakteristika rasta domaćih životinja (ultrazvuk, TOBEC, VIA, CT, MRT), modeliranje rasta (dinamički i relacijski modeli rasta).

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,8 1-4 Proučavanje literature, vježbanje zadataka Provjera odrađene aktivnosti usmenim razgovorom. Pregled izvršenih zadataka i postignutih rezultata.
Seminari 0,4 1-4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija rezultata Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,8 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Lawrece, T. L.J., Fowler, V.R. (1997): Growth of farm animals, CAB International.
  2. Swatland, H. J. (1994): Structure and development of meat animals, Technomic pub. Co., Lancaster, Pa. USA.
  3. Lawrie, R. A. (1991): Meat Science, Pergamon press.
  4. Pfeiffer, H., von Lengerken, G., Gebhardt, G. (1984): Wachstum und Schachtkörperqualität – Schweine. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag.

Ispitni rokovi

-