Tehnički sustavi u poljoprivredi - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Tehnički sustavi u poljoprivredi - 1. godina

1. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Metode znanstvenog istraživanja tehničkih sustava u poljoprivredi Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
25 35 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
Tehnički sustavi u agroekološkom okruženju Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Prof.dr.sc. Đuro Banaj
25 35 0 0 0 6

2. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Alternativni izvori energije u poljoprivredi Prof.dr.sc. Davor Kralik
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
Efikasnost tehničkih sustava u funkciji očuvanja tla Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
Ergonomska načela u konstrukciji poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Geoinformacijski sustavi u poljoprivredi Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Darko Kiš
Kakvoća poljoprivrednih proizvoda i mediji sušenja Prof.dr.sc. Darko Kiš
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Darko Kiš
Operacijska istraživanja tehničkih sustava u poljoprivredi Prof.dr.sc. Darko Kiš
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Projektiranje i klimatizacija stočarskih objekata Prof.dr.sc. Davor Kralik
40 0 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Pavo Baličević
Razvoj i konstrukcija poljoprivrednih strojeva i uređaja Prof.dr.sc. Pavo Baličević
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Tomislav Šarić
Roboti i manipulatori u poljoprivredi Prof.dr.sc. Tomislav Šarić
20 20 0 0 0 4
doc.dr.sc. Drago Kraljević
Strategije održavanja tehničkih sustava u poljoprivredi doc.dr.sc. Drago Kraljević
20 20 0 0 0 4
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
Strojevi i uređaji za gnojidbu, njegu i zaštitu bilja doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Darko Kiš
Sustavi umjetnog sušenja i konzerviranja poljoprivrednih proizvoda Prof.dr.sc. Darko Kiš
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Tehnički sustavi transporta u poljoprivredi Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Prof.dr.sc. Danijel Jug
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Tehnički sustavi u proizvodnji mlijeka Prof.dr.sc. Davor Kralik
20 20 0 0 0 4
izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
Tehnički sustavi u spremanju voluminozne krme izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Tehnički sustavi u vrtlarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Đuro Banaj
Tehnički sustavi za ubiranje poljoprivrednih kultura Prof.dr.sc. Đuro Banaj
20 20 0 0 0 4
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
Tehnološko projektiranje radionica izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Goran Heffer
Teorija pouzdanosti tehničkih sustava u poljoprivredi Prof.dr.sc. Goran Heffer
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Pavo Baličević
Teorija rada poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Pavo Baličević
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Goran Heffer
Tribologija tehničkih sustava u poljoprivredi Prof.dr.sc. Goran Heffer
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Upravljanje procesima u stočarstvu Prof.dr.sc. Davor Kralik
40 0 0 0 0 4