Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Tehnički sustavi u poljoprivredi » 1. godina » Ergonomska načela u konstrukciji poljoprivrednih strojeva

Ergonomska načela u konstrukciji poljoprivrednih strojeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tomislav Jurić

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je upoznati doktorante s ergonomskim zahtjevima obzirom na radno mjesto rukovatelja stroja, štetnim čimbenicima kojima je izložen tijekom rada i mogućnostima njihova smanjenja.

Ishodi učenja

 1. Opisati čimbenike kojima je rukovatelj izložen tijekom rada.
 2. Objasniti utjecaj pojedinih čimbenika na rukovatelja.
 3. Opisati ergonomske zahtjeve obzirom na radno mjesto rukovatelja.
 4. Opisati metode, načine i uređaje za utvrđivanje čimbenika kojima je izložen rukovatelj.
 5. Opisati konstrukcijska rješenja za smanjenje negativnog utjecaja pojedinih čimbenika.
 6. Predložiti mjere zaštite rukovatelja od negativnog utjecaja pojedinih čimbenika.
 7. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz ergonomije poljoprivrednih strojeva.

Opis modula

Čimbenici kojima je rukovatelj izložen tijekom rada; utjecaj čimbenika na rukovatelja stroja; ergonomski zahtjevi obzirom na radno mjesto rukovatelja stroja; metode, načini i uređaji za utvrđivanje čimbenika kojima je izložen rukovatelj; konstrukcijske mogućnosti smanjenja istih.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,8 1-7 Proučavanje literature. Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor.
Seminar 0,8 1-7 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-7 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Dupuis, H. (1981): Ergonomische Gestaltung von Schleppern und landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen, Köln.
 2. Gohlich, H. (1987): Mensch und Maschine, Lehrbuch der Agrartechnik Band 5, Hamburg und Berlin.
 3. Renius, K. T. (1987): Traktoren, München.
 4. Kirchner, J.H., Baum, E. (1990): Ergonomie für Konstrukteure und Arbeitsgestalter, München.

Preporučena literatura:

 1. Ergonomy 2001, Proceedings of 1stInternational Ergonomics Conference, Zagreb.
 2. Agricultural Engineering –Yearbook.
 3. Zbornici radova «Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede», Opatija.
 4. Kroemer, K.H.E., Grandjean, E (1999): Prilagođavanje rada čovjeku –ergonomski priručnik.

Ispitni rokovi

-