Kakvoća poljoprivrednih proizvoda i mediji sušenja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Darko Kiš

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati doktorante s radnim medijima kod tehničkih sustava umjetnog sušenja. Utvrditi utjecaj medija sušenja na kakvoću proizvoda, energetsku potrošnju, te zaštitu okoliša tijekom sušenja poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja

  1. Prepoznati i razlikovati radne medije kod sustava umjetnog sušenja poljoprivrednih proizvoda.
  2. Opisati utjecaj medija sušenja na kakvoću poljoprivrednog proizvoda.
  3. Kategorizirati utjecaj medija sušenja na okoliš
  4. Preporučiti primjenu medija sušenja obzirom na kakvoću proizvoda, energetsku potrošnju te utjecaj na okoliš tijekom sušenja

Opis modula

Utjecaj radnog medija sušenja na kakvoću proizvoda, energetska potrošnja obzirom na medij sušenja, te zaštita okoliša.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,80 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,80 1-4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,40 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Katić, Z. (1997): Sušenje i sušare u poljoprivredi, Multigraf, Zagreb.
  2. Dobričević, N. (1998): Sušenje voća, povrća i začinskog bilja. Gospodarski list , Zagreb.
  3. Lovrić, T., Piližota, V. (1994): Konzerviranje i prerada voća i povrća. Nakladni zavod Globus, Zagreb.
  4. Babić, Lj., Babić, M. (2012): Sušenje i skladištenje, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad.

Preporučena literatura:

  1. Drying technilogy – yearbook

Ispitni rokovi

-