Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Tehnički sustavi u poljoprivredi » 1. godina » Operacijska istraživanja tehničkih sustava u poljoprivredi

Operacijska istraživanja tehničkih sustava u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Darko Kiš

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj modula je obučiti studente analizi problema i postavljanju modela optimalizacije. Zadatak je obučiti studente u razmišljanju i rješavanju problema korištenjem neke od metoda operacijskih istraživanja.

Ishodi učenja

  1. Stvoriti modele racionalnog korištenja tehničkih sustava u poljoprivredi.
  2. Primijeniti višekriterijsko programiranje i odlučivanja pri izboru pojedinih tehničkih sustava u eksploataciji.
  3. Simulirati rad tehničkih sustava u poljoprivredi.
  4. Odabrati i primijeniti ekspertne sustave u poljoprivredi.
  5. Predložiti kriterije i uvjete za uvođenjem umjetne inteligencije u poljoprivredu.

Opis modula

Pojam optimalizacije. Model operacijskih istraživanja. Funkcija cilja, ograničenja i uvjeti. Metode operacijskih istraživanja. Linearno programiranje. Nelinearno programiranje. Dinamičko programiranje. Optimalno rezerviranje. Heurističko programiranje. Teorija igara. Simulacijski modeli. Višekriterijsko programiranje. Umjetna inteligencija. Primjena operacijskih istraživanja u poljoprivredi.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,8 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,8 1-5 Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Barković, D. (1997): Operacijska istraživanja, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
  2. Kalpić, D., Mornar, V. (1996): Opercijska istraživanja, ZEUS, Zagreb.
  3. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. (2011): Transport u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.

Preporučena literatura:

  1. Majdanžić, N., Lujić, R., Matičević, G., Šimunović, G., Majdanžić, I. (2001): Upravljanje proizvodnjom, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod.

Ispitni rokovi

-