Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Tehnički sustavi u poljoprivredi » 1. godina » Razvoj i konstrukcija poljoprivrednih strojeva i uređaja

Razvoj i konstrukcija poljoprivrednih strojeva i uređaja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pavo Baličević

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznavanje sa znanstvenim metodama u procesu konstruiranja strojeva i stjecanje sposobnosti primjene analitičkih metoda u razvoju i konstruiranju poljoprivrednih strojeva.

Ishodi učenja

 1. Kreirati ciljanu proizvodnu funkciju na temelju zahtjeva i informacija o uređaju-sustavu.
 2. Razložiti ciljanu funkciju proizvoda na parcijalne funkcije izvedbenih komponenata.
 3. Generirati i vrednovati moguća varijantna rješenja konstrukcije.
 4. Sintetizirati funkcionalnu strukturu nove izvedbe uređaja.
 5. Optimirati konstrukcijske parametre i svojstva uređaja.

Opis modula

Definiranje problema u procesu konstruiranja. Tehnički proizvod kao sustav. Dekompozicija tehničkog sustava. Vrednovanje konstrukcijskih podataka. Metode generiranja idejnih rješenja. Ciljevi i odlučivanje u konstruiranju. Lista zahtijeva prema novoj konstrukciji. Podloge za razvoj projekta. Obrada podataka o konstrukciji. Varijantna konstrukcija. Intuitivni i diskurzivni misaoni procesi. Generiranje parcijalnih funkcija. Rad s funkcionalnim strukturama. Multidisciplinarni aspekti razvoja proizvoda i inovacija. Načela kreativnosti. Metode i pristupi inovacijama. Modeliranje, analiza i optimiranje konstrukcije. Generiranje i vrednovanje alternativnih izvedbi.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,8 1-5 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor na završnom ispitu
Seminarski rad 0,8 1-5 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit pismeni
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Oberšmit, E. (1985): Osnove konstruiranja: Tehnološki ispravno konstruktivno oblikovanje strojnih dijelova. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.
 2. Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., Grote, K.H. (2007): Engineering Design: A Systematic Approach. Springer Verlag, London.

Preporučena literatura:

 1. Budynas, R.G., Nisbett, J.K. (2011): Shigley's Mechanical Engineering Design. Mc Graw Hill, New York.
 2. Clive L. Dym, Little, P. (2009): Engineering Design: A Project-Based Introduction. John Wiley & Sons, New York.
 3. Ullman, D.G. (2003): The Mechanical Design Process. Mc Graw Hill, New York.
 4. Otto, K., Wood, K. (2000): Product design: Techniques in Reverse Engineering and New Product Development. Prentice Hall.

Ispitni rokovi

-