Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Tehnički sustavi u poljoprivredi » 1. godina » Sustavi umjetnog sušenja i konzerviranja poljoprivrednih proizvoda

Sustavi umjetnog sušenja i konzerviranja poljoprivrednih proizvoda

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Darko Kiš

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati doktorante s tehničkim sustavima umjetnoga sušenja i sustavima konzerviranja poljoprivrednih proizvoda u cilju postizanja optimuma tijekom sušenja i konzerviranja poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati i razlikovati sustave umjetnog sušenja poljoprivrednih proizvoda.
 2. Pratiti stanje vlažnog zraka tijekom sušenja u Mollier-ovom dijagramu i izračunati energiju potrebnu za isparavanje jednog kilograma vode.
 3. Prepoznati i razlikovati sustave konzerviranja poljoprivrednih proizvoda.
 4. Preporučiti način čuvanja (konzerviranja)poljoprivrednih proizvoda.

Opis modula

Tehnički sustavi umjetnoga sušenja, Mollier-ov dijagram i tehnički sustavi konzerviranja poljoprivrednih proizvoda.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,80 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,80 1-4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,40 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Katić, Z. (1997): Sušenje i sušare u poljoprivredi, Multigraf, Zagreb.
 2. Brkić, M. (2002): Dorada sjemena. Akademska štampa, Beograd.
 3. Kljusurić, S. (2000): Uvod u tehnologiju mljevenja pšenice. Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek.
 4. Dobričević, N. (1998): Sušenje voća, povrća i začinskog bilja. Gospodarski list, Zagreb.
 5. Lovrić, T., Piližota, V. (1994.): Konzerviranje i prerada voća i povrća. Nakladni zavod Globus, ZagrebMltet u Osijeku.
 6. Babić, Lj., Babić, M. (2012): Sušenje i skladištenje, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad.

Preporučena literatura:

 1. Drying technilogy – yearbook
 2. Storage technilogy – yearbook

Ispitni rokovi

-