Tehnički sustavi transporta u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Luka Šumanovac

Suradnici

Prof.dr.sc. Danijel Jug

Ciljevi modula

Svrha i cilj je optimalizacija strukture, opsega i tehničko-tehnoloških značajki transportnih sustava, te mjere i postupci radi povećanja ekonomske učinkovitosti navedenih sustava u eksploataciji.

Ishodi učenja

 1. Izraditi bazu podataka i optimalizirati broj transportnih sredstava za određenu proizvodnu jedinicu.
 2. Stvoriti modele planiranja i upravljanja transportnim sustavima.
 3. Kreirati algoritme transportnih sustava i njihovu optimalizaciju.
 4. Simulirati rad transportnih sustava.
 5. Odabrati i primijeniti ekspertne sustave u poljoprivrednom transportu.

Opis modula

Analiza transportnih tokova i optimalizacija tehničkih sustava, tehničko-ekonomska analiza sa rangiranjem ekonomskih pokazatelja pojedinih rješenja. Izrada baza podataka i modela planiranja i upravljanja transportnim sustavima. Primjena logistike u procesu optimalizacije i izboru transportnih strategija. Algoritmi transportnih sustava. Simulacija rada transportnih sustava i redovi čekanja. Ekspertni transportni sustavi.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,8 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,8 1-5 Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Brkić, D. i sur. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 2. Georgijević, M.: (1995): Regalna skladišta, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi Sad.
 3. Šumanovac, L. (2001): Transport u poljoprivredi, skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek-Vinkovci.
 4. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. (2011): Transport u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.

Preporučena literatura:

 1. Eichorn, H. (1999): Landtechnik, 7. Auflage, Verlag Eugen Ulmer GmbH& Co., Stuttgart (Hohenheim).
 2. Kutzbach, H. B. (1989): Lehrbuch Agrartechnik, Band 1. Allgemeine Grundlagen Ackerschlepper Fördertechnik, Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin.
 3. Wenner, H. L. i sur. (1987): Landtechnik Bauweswn, BLV, Verlagsgesellschaft, München.

Ispitni rokovi

-