Tehnički sustavi u agroekološkom okruženju

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tomislav Jurić

Suradnici

Prof.dr.sc. Davor Kralik
Prof.dr.sc. Đuro Banaj

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje teoretskih i praktičnih znanja o uporabi i pravilnom održavanju tehničkih sustava (strojeva, oruđa i aparata) u biljnoj i stočarskoj proizvodnji s obzirom na agroekološko okruženje.

Ishodi učenja

 1. Objasniti utjecaj mjera održavanja na kvalitet rada motora i dozvoljene parametre ispušnih plinova.
 2. Primijeniti zakonske propise glede zbrinjavanja rabljenog ulja i recikliranja tehničkog otpada.
 3. Opisati problematiku zbijanja tla u interakciji kotač-tlo.
 4. Procijeniti utjecaj tehničkih sustava u obradi na fizičko kemijske karakteristike tla.
 5. Opisati sjetvu važnijih ratarskih kultura u neobrađeno tlo tzv. no-till sijačicama..
 6. Objasniti utjecaj tehničkih sustava pri gnojidbi i zaštiti bilja na moguće posljedice na agroekološko okruženje.
 7. Odabrati strojeve za žetvu i berbu i vađenje gomoljastih plodova.
 8. Opisati strojeve za spremanje silaže u AG-BAG crijeva i horizontalne silose.
 9. Objasniti tehniku zbrinjavanja stajskog gnoja, gnojovke i tehnoloških otpadnih voda s povećanim koncentracijama deterdženta i njihov utjecaj na okoliš.

Opis modula

Uporaba strojeva, oruđa i aparata u biljnoj i stočarskoj proizvodnji s obzirom na agroekološko okruženje. Utjecaj održavanja na kvalitetu rada motora i dozvoljene parametre ispušnih plinova. Zbrinjavanje otpadnih ulja i recikliranje tehničkog otpada. Zbijanje tla u interakciji kotač-tlo. Utjecaj tehničkih sustava u obradi na promjenu fizičko kemijskih karakteristika tla. Sjetva važnijih ratarskih kultura u neobrađeno tlo tzv. no-till sijačicama. Utjecaj tehničkih sustava pri gnojidbi i zaštiti bilja na moguće posljedice na agroekološko okruženje pri promjeni ugrađenog potencijala. Izbor strojeva za žetvu i berbu, te vađenje korjenasto- gomoljastih plodova. Strojevi i aparati pri spremanju silaže u AG-BAG crijeva i horizontalne silose. Tehnika zbrinjavanja stajskog gnoja i gnojovke, te njen utjecaj na okoliš.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,0 1-9 Proučavanje literature. Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor.
Seminar 1,4 1-9 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 3,6 1-9 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 6,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Emert, R., Jurić, T., Filipović, D., Štefanek, E. (1996): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 2. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, sveučilišni udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Klein, W., König, K., Grabler, W. (2005): Sachkundig im Pflanzenschutz, 11. Auflage, Verlag Eugen Ulmer GmbH& Co., Stuttgart (Hohenheim).
 4. Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 5. Barčić, J. (2000): Prskalice i orošivači, Agronomski fakultet Zagreb.
 6. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 7. Čuljat,M., Barčić, J. (1997): Poljoprivredni kombajni, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek.
 8. Zimmer, R., Banaj, Đ., Brkić, D., Košutić, S. (1997): Mehanizacija u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet Osijek,Osijek.
 9. Tanevski, D. (2000): Mehanizacija u stočarstvu, Poljoprivredni fakultet Skopje, Skopje.
 10. Zakon o otpadu N.N. 178/04.

Preporučena literatura:

 1. Zbornici radova «Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede», Opatija 1997-2015.
 2. Ronai, Đ.M.(1998): Zbijanje zemljišta kao posledica kretanja točka, udžbenik Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad.
 3. Brčić, J., i sur. (1995): Mehanizacija rada voćarstva i vinogradarstva, Agronomski fakultet u Zagrebu, Zagreb.
 4. Sommer, C. (1998): Bodenbearbeitung und Bodenschutz, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), Darmstadt.

Ispitni rokovi

-