Tehnički sustavi u spremanju voluminozne krme

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Ciljevi modula

Stjecanje teoretskih i praktičnih znanja o uporabi tehničkih sustava pri spremanju voluminozne krme (lucerne, djetelinsko-travnih smjesa i silažnog kukuruza od polja do sušara odnosno horizontalnih silosa.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati uporabu strojnih agregata u spremanju voluminozne krme.
 2. Procijeniti i vrjednovati učinak različitih strojnih agregata u spremanju voluminozne krme.
 3. Utvrditi i izabrati najprikladnije strojne agregate u spremanju određene voluminozne krme.
 4. Valorizirati kakvoću voluminozne krme.
 5. Preporučiti najpogodniju voluminoznu krmu za određene agroekološke uvjete.

Opis modula

Uporaba strojnih agregata kosilica, grablji, lomilica/gnječilica, preša za četvrtaste bale, preša za valjčaste bale s elastičnom i komorom stalnog oblika. Dosušivanje četvrtastih i valjčastih bala u horizontalnim sušarama s toplinskim agregatima. Dosušivanje voluminozne krme u vertikalnim sušarama s i bez uporabe toplinskih agregata. Dehidracija lucerne u polupokretnim i stacionarnim dehidratorima. Silažni kombajn s pick-up uređajem, rednim hederom i s univerzalnim hederom. Uređaj za oplemenjivanje krme s inokulantima. Siliranje u horizontalnim silosima.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,8 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka.
Seminar 0,8 1-5 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima.
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Javna obrana seminarskog rada.
Ukupno

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Katalinić, I., Pejaković, D., Brčić, J. (2000): Spremanje sjenaže, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Zagreb.
 2. Zimmer, R., Banaj, Đ., Brkić, D., Košutić, S. (1997): Mehanizacija u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 3. Stjepanović, M. (1998): Lucerna, Nova Zemlja, Osijek.
 4. Stjepanović, M., Steiner, Z., Domačinović, M., Bukvić, G. (2002): Konzerviranje i korištenje krme, Agroekološko društvo u Osijeku, Osijek.

Preporučena literatura:

 1. Čuljat, M. (2003): Uskladištenje krme u crijeva AG-BAG prešom, PUP, 4, Osijek.
 2. Ćuljat, M. (2003): Silaža u crijevima od folije s AG-BAG prešama, PUP, 2, Osijek.
 3. Gagro, M. (1998): Ratarstvo obiteljskog gospodarstva: Industrijsko i krmno bilje, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.
 4. Vratarić, M., Sudarić, A. (2000): Soja, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek.

Ispitni rokovi

-