Tehnički sustavi za ubiranje poljoprivrednih kultura

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Đuro Banaj

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati polaznike s novim strojevima za ubiranje poljoprivrednih kultura. Usporediti tehničke karakteristike pojedinih sustava kod različitih proizvođača, te izabrati najpovoljniji sustav za odabrano područje rada. Ujedno upoznati pristupnike s očekivanim pravcima razvoja strojeva za ubiranje poljoprivrednih kultura.

Ishodi učenja

  1. Samostalno obaviti pripremu i podešavanje strojeva za ubiranje pojedinih poljoprivrednih kultura.
  2. Odabrati metodiku ispitivanja s obzirom na odabrani stroj.
  3. Napisati izvještaj o ispitivanju poljoprivrednog stroja.
  4. Analizirati postojeće stanje u proizvodnji strojeva za ubiranje poljoprivrednih kultura.
  5. Osmisliti prijedloge razvoja strojeva za ubiranje poljoprivrednih kultura.

Opis modula

Uvod i razvoj strojeva te značaj njihovih pojedinih tehničkih sustava u postupku ubiranja poljoprivrednih kultura. Usporedba tehničkih odlika i načini rješavanja pojedinih zadataka u sustavu ubiranja. Strategije provjeravanja i testiranja sustava poljoprivrednih strojeva u ubiranju poljoprivrednih kultura prema pravilnicima Europske Unije.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,8 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminar 0,8 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Poljoprivredni fakultet, Osijek.
  2. Grupa autora Andrea Feiffer, Peter Feiffer i drugi (2005) Getreideernte - sauber, sicher, schnell, DLG-verlag.
  3. Brkić, D., Vujčić, M. Šumanovac, L. (2002): Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vinkovci.

Preporučena literatura:

  1. Power, H.M., Simpson, R. J. (1988); Introduction to Dinamics and Control, Mc Graw-Hill, Book Co., London.

Ispitni rokovi

-