Tehnološko projektiranje radionica

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Suradnici

Ciljevi modula

Stjecanje znanja u konkretnom odabiru tehnologije, organizacije i opreme kao temelja za projektiranje resursa za revitalizaciju (popravak) tehničkih sustava.

Ishodi učenja

  1. Ustanoviti i procijeniti optimalnu lokaciju smještaja revitalizacijske radionice.
  2. Odabrati organizacijski model, tehnologiju i metode revitalizacije.
  3. Osmisliti rješenje tehnološkog projekta revitalizacijske radionice.
  4. Preporučiti opremu pojedinih odjela revitalizacijske radionice..

Opis modula

Lociranje objekata i infrastrukture. Vrste organizacijskih modela revitalizacije. Tehnologija i metode revitalizacije. Odabir i dimenzioniranje odjela, manipulativnog prostora, skladišta. Organizacijska povezanost odjela. Posebni zahtjevi vezani uz tehnologiju. Oprema odjela za revitalizaciju. Specijalistički odjeli. Sigurnosni zahtjevi i zahtjevi zaštite okoliša.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,8 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminar 0,8 1-4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Emert, R., Bukvić, Ž., Jurić, T., Filipović, D. (1997): Popravak poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
  2. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Sveučilišni udžbenik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

Preporučena literatura:

  1. Greuter, E. (1998): Motorschladen, Wurzburg Vogel.
  2. Actual tasks on agricultural engineering INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENRINEERING, Opatija 1999-2004.
  3. Standardi (HRN, ISO) iz područja tehničkih sustava u poljoprivredi.
  4. Tehnička i projektna dokumentacija ZIRC – Belje d.d., 1998.-2005.

Ispitni rokovi

-