Teorija rada poljoprivrednih strojeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pavo Baličević

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja iz mehaničke analize procesa rada glavnih poljoprivrednih strojeva i oruđa biljne proizvodnje, te vibracijskim pojavama u radu poljoprivrednih strojeva i načinima zaštite od vibracija što će studentima omogućiti znanstveni pristup u procesu istraživanja tehničkih sustava u bilinogojstvu.

Ishodi učenja

  1. Analizirati radna opterećenja u radu poljoprivrednih strojeva.
  2. Analizirati prijenos gibanja u radu poljoprivrednih strojeva.
  3. Analizirati rad, snagu i energiju u radu poljoprivrednih strojeva.
  4. Analizirati vibracijska gibanja u radu poljoprivrednih strojeva.

Opis modula

Klasifikacija i mehaničke značajke strojeva u poljoprivredi. Fizikalna i tehnološka svojstva tla i biljaka. Analiza mehanike rada klina u tlu. Sile na plužnom tijelu. Vučna sila pluga. Mehanika rada rotovatora (freza). Mehanika rada strojeva za gnojidbu. Teorija rada mehaničkih i pneumatskih sijačica. Kinematička i dinamička analiza strojeva za košnju. Mehanička analiza rada procesa rada vitla kombajna, teorija aparata za rezanje, teorija bubnja vršalice, teorija slamotresa, teorija rašeta. Teorija rada kombajna za vađenje šećerne repe. Vibracije u radu poljoprivrednih strojeva i vibrozaštita ljudi (operatera) i strojeva.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,8 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,8 1-4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L. (2002): Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vinkovci.
  2. Brkić, D., Vujčić M., Šumanovac, L., Jurišić, M. (2000): Strojevi i uređaji za spremanje silaže, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vinkovci.
  3. Stegić, M. (1996): Teorija vibracija linearnih diskretnih mehaničkih sustava, FSB, Zagreb. 4.Srivastava, A. K., Goering, E. C., Rohrbach, P. R. (1996): Engineering Principles of Agricultural Machines, The American Society of Agricultural Engineers (ASAE), Michigan, USA.

Preporučena literatura:

  1. Soucek, R., Pippig, G. (1990): Machinen und Gerate für Bodenbearbeitung, Dungung und Aussaat, Verlag Technik, Berlin.
  2. Christianson ,L.L., Rohrbach, R.P. (1986): Design in Agricultural Engineering, ASAE Publication, St. Joseph. MI.

Ispitni rokovi

-