Upravljanje procesima u stočarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Davor Kralik

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja o najnovijim sustavima automatskog upravljanja i njegovog matematičkog prikaza funkcija prijenosa za različite tipove stočarske proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati suvremene sustave za automatiziranje procesa u stočarskoj proizvodnji
 2. Procijeniti i vrjednovati doprinos primjene najnovijih tehnologija u stočarskoj proizvodnji.
 3. Utvrditi i izabrati najpovoljnija tehnička rješenja u postupcima automatizacije.
 4. Organizacija i projektiranje procesa automatizacije u stočarskoj proizvodnji.

Opis modula

Automatsko upravljanje sustavima u stočarstvu: raspodjela hrane, opskrba vodom, dobivanje i prerada mlijeka, zagrijavanje i hlađenje prostorija i prostora, praćenje fizioloških vrijednosti, zračenje životinja ultravioletnim zrakama, dorada i proizvodnja stočne hrane. Teorija matematičkog modeliranja tehnoloških procesa stočarstva u ne stacionarnom sustavima.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 1,6 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 2,40 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Kralik, G., Adámek, Z., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. ( 2011.) Zootehnika
 2. Kralik, G., Has-Schön E., Kralik, D., Šperanda, M. ( 2009.) Peradarstvo - biološki i zootehnički principi
 3. Kralik, G., Kušec, G., Kralik, D., Margeta, V. (2007.) Svinjogojstvo - biološki i zootehnički principi
 4. Babić, J., Menđušić, I., Babić, I.(1996): Elektrotehnika u funkciji proizvodnje poljoprivrednih proizvoda; Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek
 5. Emert, R., Bukvić, Ž., Jurić, T., Filipović, D.: (1996.) Popravak poljoprivrednih strojeva; Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek
 6. Kuljača, Lj., Vukić, Z. (1985.): Automatsko upravljanje sistemima; Školska knjiga, Zagreb
 7. Tanevski D. (1999.): Mehanizacija na stočarskoto proizvodstvo; Uniberzitet Skoplje

Preporučena literatura:

 1. Power, H. M., Simpson, R. J. (1998): Introducition to Dinamics and Control, Mc Graw-Hill Book Co., London,
 2. Kailath, T. (1980): Liner Systems, Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliffs, New York
 3. Časopisi: Journal of Agricultural Engineering Research; Animal Science, Živočišna Vyroba; Zemedelska technika, Agricultural Engineering

Ispitni rokovi

-