Zaštita bilja - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zaštita bilja - 1. godina

1. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Ekologija u zaštiti bilja Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
Prof.dr.sc. Renata Baličević
20 30 0 10 0 6
Prof.dr.sc. Dražen Horvat
Metode znanstveno-istraživačkog rada u zaštiti bilja Prof.dr.sc. Dražen Horvat
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
20 20 0 20 0 6

2. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
Akarologija izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
izv.prof.dr.sc. Anita Liška
10 10 0 0 0 2
Prof.dr.sc. Edita Štefanić
Alergogene biljke: monitoring i suzbijanje Prof.dr.sc. Edita Štefanić
10 0 0 10 0 2
Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
Aplikacija i legislativa pesticida Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
20 0 0 0 0 2
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
Bolesti sjemena Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
5 10 0 5 0 2
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
Bolesti voćaka i vinove loze izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
10 20 0 10 0 4
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Ekologija nematoda Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
10 10 0 0 0 2
Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
GMO u zaštiti bilja Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
10 10 0 0 0 2
Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
Herbicidi (nove spoznaje) Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
10 10 0 0 0 2
Prof.dr.sc. Edita Štefanić
Herbologija Prof.dr.sc. Edita Štefanić
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
Interakcija herbicid-tlo-biljka Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
10 0 0 0 0 1
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Karantenske bolesti Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
5 5 0 0 0 1
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Karantenski štetnici Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
5 5 0 0 0 1
Prof.dr.sc. Edita Štefanić
Korovne zajednice u poljoprivrednim kulturama Prof.dr.sc. Edita Štefanić
10 5 0 5 0 2
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Laboratorijske metode u mikologiji Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
0 0 0 20 0 2
Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
Metode suzbijanja skladišnih štetnika Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
10 5 0 5 0 2
Prof.dr.sc. Suzana Kristek
Mikrobiologija tla Prof.dr.sc. Suzana Kristek
10 20 0 10 0 4
izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
Morfologija i fiziologija kukaca izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
5 5 0 10 0 2
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Nematologija Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
20 0 0 20 0 4
izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
Otpornost biljaka na štetnike izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
10 5 0 5 0 2
Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Ratarska entomologija Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Prof.dr.sc. Jasminka Igrc-Barčić
10 15 0 15 0 4
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Ratarska fitopatologija Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
10 20 0 10 0 4
izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
Sistematika kukaca izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
5 10 0 5 0 2
Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
Specijalna herbologija Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
Štetnici u skladištima Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
10 10 0 10 0 3
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Štetnici voćaka i vinove loze Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
10 15 0 15 0 4
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Toksikogene gljive i mikotoksini Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
10 10 0 0 0 2
doc.dr.sc. Suzana Ćavar
Toksikologija i ekotoksikologija doc.dr.sc. Suzana Ćavar
10 5 0 5 0 2
izv.prof.dr.sc. Enrih Merdić
Urbana entomologija izv.prof.dr.sc. Enrih Merdić
10 5 0 5 0 2
Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Vrtlarska entomologija Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
10 15 0 15 0 4
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Vrtlarska fitopatologija Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
10 20 0 10 0 4
Prof.dr.sc. Renata Baličević
Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji Prof.dr.sc. Renata Baličević
10 15 0 15 0 4
Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
Zaštita povrća od korova Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Renata Baličević
Zaštita ratarskih kultura od korova Prof.dr.sc. Renata Baličević
20 10 0 10 0 4
Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
Zaštita voćnjaka i vinograda od korova Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
20 20 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Zoocidi Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
20 20 0 0 0 4