Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Zaštita bilja » 1. godina » Alergogene biljke: monitoring i suzbijanje

Alergogene biljke: monitoring i suzbijanje

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Edita Štefanić

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati studente s najznačajnijim alergogenim biljem, metodama rada i prognostičkim modelima u aerobiologiji te predstaviti učinkovite strategije suzbijanja alergogenog bilja.

Ishodi učenja

 1. Identificirati alergogene biljne vrste u Republici Hrvatskoj.
 2. Protumačiti fenologiju alergogenog bilja.
 3. Razlučiti i usporediti utjecaj klimatskih čimbenika na prisutnost peludi u zraku.
 4. Procijeniti pasivni transport bioloških čestica zrakom.
 5. Objasniti građu peludnih zrnca.
 6. Razlikovati peludna zrnca mikroskopiranjem i statistički obraditi dobivene rezultate.
 7. Primijeniti metode prikupljanja i analiziranja podataka i kreirati peludne kalendare
 8. Kreirati i odabrati ekonomski prihvatljive metode suzbijanja alergogenih korova.

Opis modula

Alergogene biljne vrste u Republici Hrvatskoj: rasprostranjenost , fenologija. Principi pasivnog transporta bioloških čestica zrakom. Građa atmosferskog aerosola (pelud i spore). Metode, mikroskopiranje i prezentacija rezultata. Prognostički modeli. Prikazivanje i tumačenje rezultata. Suzbijanje alergogenog bilja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,40 1-8 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor i aktivnost tijekom nastave
Vježbe 0,40 5-6 Proučavanje literature, izrada i analiza mikroskopskih preparata Pregled i vrednovanje seminarskog dobivenih rezultata mikroskopiranja
Završni ispit 1,20 1-8 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 2,00      

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Grant Smith, E. (1990): Sampling and identifying allergenic pollens and molds. San Antonio, Texas.
 2. Moore, P. D., Webb, J.A., Collins, M. E. (1983): Pollen analysis. Blackwell Scientific Publications.
 3. Štefanić, E. (predavanja).
 4. Regione Emilia-Romagna (1994): Monitoraggio aerobiologico in Emilia-Romagna, contributi 30, Unita' Sanitaria Locale n. 31-Ferrara.

Preporučena literatura:

 1. Winkler, H., Ostrowski, R., Wilhem (1993): Pollenbestimmungbuch der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. TAKT- Verlag.
 2. British Aerobiology Federation (1995): A guide to trapping pollen and spores. ISBN 0-9525617- 0-0.
 3. Ahrens, C. D. (1999): Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate and the Environment. Brookes & Cole.

Ispitni rokovi