Bolesti sjemena

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Suradnici

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić

Ciljevi modula

Upoznavanje s parazitnim vrstama koje prenose sjemenom ratarskih i povrtnih kultura

Ishodi učenja

 1. Identificirati uzročnike bolesti koji se prenose sjemenom.
 2. Povezati ekološke čimbenike s mogućnošću infekcije sjemena.
 3. Procijeniti moguće gubitke prinosa i kakvoće usljed zaraze sjemena.
 4. Osmisliti i predložiti plan zaštite sjemena od uzročnika bolesti u različitim sustavima
  proizvodnje.
 5. Usporediti različite metode determinacije uzročnika bolesti koji se prenose sjemenom.

Opis modula

Tijekom predavanja i seminarskih radova obraditi će se najznačajnije mikoze, bakterioze i viroze koje se prenose sjemenom. Analiza zdravstvenog stanja sjemena pšenice, kukuruza, soje i suncokreta uz uporabu različitih metoda. Uzgoj patogena u laboratorijskim uvjetima i proučavanje morfoloških, kulturalnih i biometrijskih karakteristika. Identifikacija uz pomoć molekularnih metoda. Studentima će se preporučiti naslovi seminarskih radova i relevantni časopisi sa znanstvenim i stručnim člancima potrebnim za njihovo pisanje prema znanstvenom interesu polaznika.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,40 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,40 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Laboratorijski rad 0,40 1-5 Proučavanje literature,
rad u laboratoriju
Pregled i vrednovanje rada u laboratoriju prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 0,80 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i
preporučene literature
Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 2,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Mathur, S. B., Kongsdal, O. (2003): Common Laboratory Seed Health Testing Methods for Detecting Fungi. First Edition.
 2. Hutchins, J. D., Reeves, J.C. (1997): Seed health testing: Progress towards the 21st century. CAB International.
 3. Jovičević, B., Milošević, M. (1990): Bolesti semena. Dnevnik, Novi Sad.
 4. Compendium of Soybean Diseases, Compendium of Wheat Diseases, Compendium of Corn Diseases.
 5. Maceljski, M. i sur. (1997): Zaštita povrća od štetočinja. Znanje, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Časopisi (Plant Pathology, Journal of Plant Pathology, Plant Disease, Phytopathology, Poljoprivreda i dr.).

Ispitni rokovi