Bolesti voćaka i vinove loze

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati polaznike s biološkim, ekološkim i epidemiološkim karakteristikama uzročnika bolesti voćaka i vinove loze.

Ishodi učenja

 1. Identificirati uzročnike bolesti temeljem simptoma i morfologije i molekularnih karakteristika parazita.
 2. Povezati ekološke čimbenike s mogućnošću infekcije i intenzitetom pojave bolesti.
 3. Procijeniti intenzitet napada uzročnika bolesti i moguće gubitke prinosa i kakvoće.
 4. Osmisliti i predložiti plan zaštite od bolesti ovisno o biljnoj vrsti i tehnologiji proizvodnje.
 5. Usporediti učinkovitost različitih programa zaštite.

Opis modula

Simptomatologija, biologija, ekologija i determinacija najvažnijih uzročnika bolesti voćaka i vinove loze. Uzgoj patogena u laboratorijskim uvjetima i proučavanje morfoloških, kulturalnih i biometrijskih karakteristika. Integrirana zaštita voćaka i vinove loze od uzročnika bolesti. Studentima će se preporučiti naslovi seminarskih radova i relevantni časopisi sa znanstvenim i stručnim člancima potrebnim za njihovo pisanje prema znanstvenom interesu polaznika.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminarski rad 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Laboratorijski rad 1,00 1 Proučavanje literature, rad u laboratoriju Pregled i vrednovanje rada u laboratoriju prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,40 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 4,00      

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Cvjetković, B. (2010): Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze. Zrinski d.d., Čakovec, 1-418.
 2. Ciglar, I. (1998): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Zrinski d.d. Čakovec.
 3. Jurković, D., Ćosić, J. (2003): Zaštita vinograda i voćnjaka od uzročnika bolesti. Veleučilište u Požegi.
 4. Compendium of Soybean Diseases, Compendium of Wheat Diseases, Compendium of Corn Diseases.
 5. Maceljski, M. i sur. (1997): Zaštita povrća od štetočinja. Znanje, Zagreb.

 

Preporučena literatura:

 1. Časopisi (Plant Diseases, Phytopathology, Plant Pathology i dr.) s najnovijim radovima.
 2. (1995): Compendium of Stone Fruit Diseases. APS Press, 1-98.
 3. (1991): Compendium of Raspberry and Blackberry Diseases and Insects. APS Press, 1-100.

 

Ispitni rokovi