GMO u zaštiti bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati doktorante s prednostima i nedostacima genetski preinačenih sorata kulturnih vrsta s obzirom na bolesti, štetnike i korove.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati sadašnje stanje razvoja kultivara poljoprivrednih kultura tolerantnih na herbicide i štetnike.
 2. Razumjeti metode stvaranje i razvoja genetski modificiranih kultivara poljoprivrednih kultura tolerantnih na štetnike i herbicide.
 3. Definirati ekonomske učinke GMO-a.
 4. Primijeniti zakonske propise i regulativu GMO-a u Hrvatskoj, EU, SAD-u i drugim zemljama svijeta.
 5. Prepoznati prednosti i nedostatke proizvodnje GM kultivara kultura i GM proizvoda u ljudskoj i stočnoj hrani.

Opis modula

Genetski preinačene sorte soje, kukuruza, uljane repice i drugih kultura tolerantne na primjenu herbicida, prednosti, nedostaci, agronomski aspekt, ekološki aspekt, bioetički aspekt, zakonski propisi GMO u zemljama EU, SAD-a, Hrvatske.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,40 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminarski rad 0,40 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,20 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 2,00      

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Radovi iz područja GMO u Zavodu za herbologiju.
 2. Duke, S. O. et al (1991): Herbicide Resistant Crops.
 3. Pierpoint, W. S., Shewry (1996): Genetic Engineering of Crops Plants for Resistance to Pest and Diseases.
 4. Old, R. W., Primrose, S. B. (1994): Principles of Gene Manipulation.
 5. Jelaska, S. (1994.): Kultura biljnih stanica i tkiva.
 6. Anonimus (2001): The Biopesticide Manual, sec. edition BCPC.

Preporučena literatura: 

 1. Bibliografija stručnjaka Zavoda za herbologiju, Agronomskog fakulteta, dostupna na web stranicama Agronomskog fakulteta.
 2. Znanstveni radovi u referentnim časopisima. Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodam

Ispitni rokovi