Herbicidi (nove spoznaje)

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić

Suradnici

Ciljevi modula

Uvod u kemijske mjere borbe protiv korova. Povijest kemijskih mjera borbe protiv korova. Prednosti i nedostaci kemijskih mjera borbe protiv korova.Upoznati polaznike studija s kemijskim mjerama borbe protiv korova. Podjela herbicida, put ulaska u biljku, biokemijski mehanizam djelovanja, ekološke posljedice primjene, prednosti i nedostaci.

Ishodi učenja

  1. Procijeniti učinak kemijskih mjera borbe protiv korova u odnosu na druge mjere.
  2. Razvrstati herbicide po mehanizmu djelovanja na fiziološke procese u biljci, po kemijskoj pripadnosti kao i po vremenu i načinu primjene.
  3. Razlikovati mehanizme djelovanja i principe selektivnosti.
  4. Poznavati principe i važnost rezistentnosti korova na herbicide, znati važnost poznavanja karence i tolerance.

Opis modula

Podjela herbicida po kemijskoj pripadnosti, prema ulasku u biljku listom i korijenom, translokacija, molekularno mjesto djelovanja, metabolizam, mehanizam selektivnog djelovanja, principi rezistentnosti, procesi koji utječu na perzistentnost i razgradnju, karenca, toleranca. Obrada određenog problema vezano za interes polaznika (mehanizam djelovanja, rezistentnost,selektivnost i sl).

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,6 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminarski rad 0,2 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 4,2 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 2,00      

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Scalla, R. (1989): Les herbicides, mode d'action et principes d'utilisation.
  2. Cobb, A. (1992): Herbicides and Plant Physiology.
  3. Hock, B., Fedtke C., Schmidt R. R. (1995): Herbizide, Entwicklung, Andwendung, Wirkungen, Nebenwirkungen.
  4. Audus, L. J. (1976): Herbicides, Physiology, Biochemistry, Ecology. Vol. 1 i 2.

Preporučena literatura: 

  1. Bibliografija stručnjaka Zavoda za herbologiju, Agronomskog fakulteta, dostupna na web stranicama Agronomskog fakulteta.
  2. Znanstveni radovi u referentnim časopisima.

Ispitni rokovi