Karantenske bolesti

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić

Suradnici

Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Ciljevi modula

Upoznati polaznike doktorskog studija s značenjem karantenske službe i karantenskim uzročnicima bolesti.

Ishodi učenja

  1. Identificirati najvažnije karantenske uzročnike bolesti.
  2. Predvidjeti širenje karantenskih uzročnika bolesti.
  3. Procijeniti utjecaj ekoloških čimbenika na razvoj karantenskih uzročnika bolesti.
  4. Odabrati mjere zaštite za karantenske uzročnike bolesti.
  5. Organizirati karantensku službu.

Opis modula

Karantenska služba kao dio biljne zaštite. Legislativa. Pregled karantenskih bolesti ratarskih kultura, povrća, voća i cvijeća.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,20 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminari 0,20 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 0,60 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 1,00      

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Krstić, B. B., Bulajić, A. R. (2007): Karantinski virusi povrća i ukrasnih biljaka u zaštićenom prostoru. Poljoprivredni fakultet Beograd.
  2. CABI i EPPO (1997): Quarantine Pests for Europe.

Preporučena literatura: 

  1. Znanstveni časopisi (Plant Disease, Phytopathology, Journal of Plant Pathology, European Journal of Plant Pathology i dr.)

Ispitni rokovi