Ratarska fitopatologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić

Suradnici

Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Ispitni rokovi