Štetnici u skladištima

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vlatka Rozman

Suradnici

Ispitni rokovi