Urbana entomologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Enrih Merdić

Suradnici

Ispitni rokovi