Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Renata Baličević

Suradnici

Ispitni rokovi