Agrarno poduzetništvo

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Polaznici stručnog studija Agrarno poduzetništvo stječu znanja iz područja biotehničkih i ekonomskih znanosti, a posebice poduzetništva, managementa i financija što će omogućiti uspješnu organizaciju raspoloživih proizvodnih resursa, njihovo upravljanje i financiranje.
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Stručni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) agrarnog poduzetništva

Godine studija