Agrarno poduzetništvo

Preddiplomski stručni studij Agrarno poduzetništvo izvodi se kao dislocirani studij u Vinkovcima.

Opći cilj preddiplomskog stručnog studija Agrarno poduzetništvo je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja agroekonomike i agrarnog poduzetništva, kao i vještine potrebne za stručno utemeljeno rješavanje problema i razvoj agrarnog poduzetništva. Preddiplomski stručni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke ili organizacijske poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na stručnim diplomskim studijima. Cilj je studentu osigurati dovoljno široku bazu znanja iz područja temeljnih prirodnih, tehničkih, društvenih i biotehničkih znanosti da bi mogli usvojiti planirane ishode učenja iz primijenjenog biotehničkog područja i kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja i praktičnih vještina u operativnoj provedbi proizvodnje te u analizi financijskog, organizacijskog i tržišnog poslovnog okruženja. Nakon završenog studija, stručni prvostupnici će biti sposobni za primjenu tehnoloških procesa u poljoprivrednoj proizvodnji, makroekonomskih znanja u poslovnom okruženju i korištenje komunikacijsko-prezentacijskih vještina u financijskim, računovodstvenim i tržišnim analizama.

Studij traje tri godine, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova.

Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agrarnog poduzetništva

Kratica stručnog naziva: bacc. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja preddiplomskog stručnog studija Agrarno poduzetništvo:

  1. Primijeniti tehnološke procese u poljoprivrednoj proizvodnji
  2. Primijeniti makroekonomska znanja u poslovnom okruženju
  3. Koristiti komunikacijsko-prezentacijske vještine u financijskim, računovodstvenim i tržišnim analizama

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Polaznici stručnog studija Agrarno poduzetništvo stječu znanja iz područja biotehničkih i ekonomskih znanosti, a posebice poduzetništva, managementa i financija što će omogućiti uspješnu organizaciju raspoloživih proizvodnih resursa, njihovo upravljanje i financiranje.
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Stručni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) agrarnog poduzetništva

Godine studija