Bilinogojstvo

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Polaznici stručnog studija Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo stječu znanja iz različitih grana poljoprivredne proizvodnje, a posebice znanja potrebita za uzgoj biljnih kultura, ratarskih, povrćarskih, te održavanje plodnosti tla
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Stručni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) bilinogojstva  

Godine studija