Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski stručni studij » Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo

Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo  izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Opći cilj preddiplomskog stručnog studija Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli znanja iz područja poljoprivrede te vještine potrebne za primjenu  tehnologija u području bilinogojstva i ratarstva. Naglasak je na provedbi proizvodnje pa ovaj preddiplomski stručni studij pruža polaznicima potrebna stručna znanja i praktične vještine vezane za proizvodnju ratarskih usjeva te je glavni cilj osposobljavanje za proizvodne, tehnološke i organizacijske poslove na poljoprivrednom gospodarstvu i u proizvodnom i javnom sektoru. Cilj je studentima osigurati temeljna znanja iz područja biotehničkih znanosti kojima će steći kompetencije potrebne za primjenu i razvoj tehnologija u ratarstvu i izgradnji poljoprivrednog gospodarstva, ali i za nastavak studiranja na stručnom diplomskom studiju. Nakon završetka ovog studija, stručni prvostupnici će biti osposobljeni za primjenu svih tehnoloških procesa u bilinogojstvu, za proizvodnju ratarskih proizvoda te za njihovu pripremu za prodaju na tržištu.

Studij traje tri godine, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova.

Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka bilinogojstva

Kratica stručnog naziva: bacc. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja preddiplomskog stručnog studija Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo:

  1. Primijeniti tehnološke procese u bilinogojstvu
  2. Proizvesti poljoprivredne proizvode biljnog podrijetla
  3. Pripremiti poljoprivredne proizvode za prodaju na tržištu

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Polaznici stručnog studija Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo stječu znanja iz različitih grana poljoprivredne proizvodnje, a posebice znanja potrebita za uzgoj biljnih kultura, ratarskih, povrćarskih, te održavanje plodnosti tla
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Stručni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) bilinogojstva  

Godine studija