Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo - 3. godina

5. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
Fitopatologija izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
75 0 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Manda Antunović
Industrijsko bilje Prof.dr.sc. Manda Antunović
dr.sc. Ivana Varga
65 0 0 10 0 6
Prof.dr.sc. Manda Antunović
Industrijsko bilje - praksa Prof.dr.sc. Manda Antunović
dr.sc. Ivana Varga
0 0 50 25 0 6
izv.prof.dr.sc. Anita Liška
Skladištenje ratarskih kultura - praksa izv.prof.dr.sc. Anita Liška
dr.sc. Pavo Lucić
0 0 55 20 0 6
doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
Zaštita bilja II - praksa doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
Josipa Puškarić , mag.ing.agr.
0 45 0 30 0 6

6. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
Krmno bilje Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
70 0 0 5 0 6
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Krmno bilje - praksa izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
15 0 40 20 0 6
doc.dr.sc. Bojana Brozović
Osnove bilinogojstva s klimatologijom - praksa doc.dr.sc. Bojana Brozović
Prof.dr.sc. Danijel Jug
0 0 0 75 0 6
Miroslav Dadić , Mr.sc.
Poljoprivredne melioracije - praksa Miroslav Dadić , Mr.sc.
0 0 50 25 0 6
Završni rad 0 0 0 0 0 6