Mehanizacija u poljoprivredi

Preddiplomski stručni studij Mehanizacija u poljoprivredi  izvodi se kao dislocirani studij u Vinkovcima.

Opći cilj preddiplomskog stručnog studija Mehanizacija u poljoprivredi  je pružiti studentima obrazovanje visokog akademskog standarda, utemeljeno na suvremenim znanstveno-stručnim spoznajama, kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede te vještine potrebne za znanstveno i stručno utemeljeno rješavanje problema i unaprijeđenje tehnologija u području poljoprivredne mehanizacije. Preddiplomski stručni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke i organizacijske poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, te za nastavak studiranja na stručnom diplomskom studiju. Cilj je osigurati studentu dovoljno široku bazu znanja iz područja temeljnih prirodnih, tehničkih, društvenih i biotehničkih znanosti, kako bi mogli usvojiti planirane ishode učenja iz primijenjenog biotehničkog područja te kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u primjenu poljoprivredne mehanizacije u proizvodnim tehnologijama, očuvanju okoliša i izgradnji suvremenog poljoprivrednog gospodarstva. Nakon završenog studija, stručni prvostupnici će biti sposobni uspješno primijeniti odgovarajuću poljoprivrednu mehanizaciju u biljnoj i animalnoj proizvodnji te stečena stručna znanja u poslovima održavanja, popravka i organizacije rada poljoprivredne mehanizacije.

Studij traje tri godine, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova.

Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehanizacije u poljoprivredi

Kratica stručnog naziva: bacc. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja preddiplomskog stručnog studija Mehanizacija u poljoprivredi:

  1. Primijeniti mehanizaciju u biljnoj proizvodnji
  2. Primijeniti mehanizaciju u animalnoj proizvodnji
  3. Primijeniti stručna znanja o održavanju i popravku mehanizacije

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Polaznici stručnog studija Mehanizacija u poljoprivredi stječu znanja iz različitih grana poljoprivredne proizvodnje, a posebice znanja iz mehanizacije
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Stručni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) mehanizacije u poljoprivredi  

Godine studija