Mehanizacija u poljoprivredi

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Polaznici stručnog studija Mehanizacija u poljoprivredi stječu znanja iz različitih grana poljoprivredne proizvodnje, a posebice znanja iz mehanizacije
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Stručni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) mehanizacije u poljoprivredi  

Godine studija