Mehanizacija u poljoprivredi - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Mehanizacija u poljoprivredi - 3. godina

5. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
Eksploatacija poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
doc.dr.sc. Drago Kraljević
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
45 15 0 0 15 6
Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
doc.dr.sc. Drago Kraljević
45 15 0 0 15 6
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu II - praksa doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
0 0 40 35 0 6
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Strojevi i uređaji u stočarstvu - praksa Prof.dr.sc. Davor Kralik
0 0 10 65 0 6
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
Strojevi i uređaji u voćarstvu i vinogradarstvu - praksa doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
0 0 70 5 0 6

6. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
doc.dr.sc. Drago Kraljević
Eksploatacija poljoprivrednih strojeva - praksa doc.dr.sc. Drago Kraljević
0 0 75 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva - praksa izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
dr.sc. Željko Barač
0 0 75 0 0 6

Organizacija proizvodnje i kalkulacija
doc.dr.sc. Ana Crnčan
40 0 0 35 0 6
Prof.dr.sc. Darko Kiš
Tehnika dorade i uskladištenja - praksa Prof.dr.sc. Darko Kiš
0 0 30 45 0 6
Završni rad 0 0 0 0 0 6