Zootehnika

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Polaznici stručnog studija Zootehnika stječu znanja iz različitih grana poljoprivredne proizvodnje, a posebice znanja potrebnih za uzgoj domaćih životinja i proizvodnju hrane animalnog porijekla
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Stručni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) zootehnike

Godine studija