Zootehnika

Preddiplomski stručni studij Zootehnika  izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Opći cilj preddiplomskog stručnog studija Zootehnika je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija u području animalne proizvodnje. Preddiplomski stručni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke i organizacijske poslove u gospodarstvu. Polaznici će savladati praktične vještine neophodne za vođenje vlastite proizvodnje. Cilj je studentu osigurati dovoljno široku bazu znanja iz područja temeljnih prirodnih, tehničkih, društvenih i biotehničkih znanosti da bi mogli usvojiti planirane ishode učenja iz primijenjenog biotehničkog područja i kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u razvoj i primjenu tehnologija u animalnoj proizvodnji, očuvanju okoliša i izgradnji poljoprivrednog gospodarstva. Nakon završenog stručnog studija, prvostupnici će biti sposobni za primjenu tehnoloških procese u animalnoj proizvodnji, proizvodnju animalnih namirnica i pripremu poljoprivrednih proizvoda za prodaju na tržištu.

Studij traje tri godine, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova.

Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zootehnike

Kratica stručnog naziva: bacc. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja preddiplomskog stručnog studija Zootehnika:

  1. Primijeniti tehnološke procese u animalnoj proizvodnji
  2. Proizvesti poljoprivredne proizvode animalnog podrijetla

Pripremiti poljoprivredne proizvode za prodaju na tržištu

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Polaznici stručnog studija Zootehnika stječu znanja iz različitih grana poljoprivredne proizvodnje, a posebice znanja potrebnih za uzgoj domaćih životinja i proizvodnju hrane animalnog porijekla
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Stručni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) zootehnike

Godine studija