Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek traje tri godine, tj. šest semestara. Studijskim programom propisani su zajednički obavezni moduli tijekom prvog semestra za svih 5 smjerova studija Poljoprivreda. U trećoj godini preddiplomskog studija studenti biraju najmanje 4 izborna modula i završavaju studij izradom završnog rada. Po završetku preddiplomskog studija, tj. polaganjem propisanih ispita i završnog rada, student stječe 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije (kratica naziva: univ. bacc. ing. agr.).

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek izvodi 5 smjerova preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda:

  1. Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Agroekonomika (akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije)
  2. Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Bilinogojstvo (akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije)
  3. Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Hortikultura (akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije)
  4. Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Mehanizacija (akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije)
  5. Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjer Zootehnika (akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije)

Nakon preddiplomskog studija pristupnici mogu nastaviti studij na diplomskim studijima na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, srodnim diplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ili drugdje u Hrvatskoj i izvan nje.

Opći cilj preddiplomskih sveučilišnih studija je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede, kao i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj novih tehnologija u području poljoprivrede.

 

Naziv studija: Preddiplomski sveučilišni studij
Nositelj i predlagač studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Izvođač studija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Predviđeno trajanje studija: 3 g