Osnove poljoprivredne tehnike

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Suradnici

doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
Prof.dr.sc. Goran Heffer

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim pojmovima iz područja strojarstva i primjenom u poljoprivrednoj tehnici: mehanikom, elementima strojeva, poljoprivrednim traktorom i održavanjem. Nadalje, upoznavanje strojeva i uređaja, njihovih koncepcija, sklopova, principa rada, podešavanja i primjene u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Iskazati načela i temeljna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, a primjenjiva u poljoprivrednoj tehnici.
 2. Opisati principe rada traktorskih motora SUI.
 3. Usporediti tehničke karakteristike pojedinih motora SUI.
 4. Kategorizirati traktore prema različitim kriterijima.
 5. Opisati principe rada pojedinih sklopova traktora.
 6. Nabrojiti načine i postupke održavanja poljoprivrednih strojeva.
 7. Odabrati strojeve primjerene poljoprivrednoj proizvodnji.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove poljoprivredne tehnike
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Ivan Plaščak
Šifra modula (nastavnički portal): 132821
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 75 2,5 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 2. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović, D. (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 3. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 4. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003): Upravljanjepoljoprivrednom tehnikom, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek

Izborna literatura

 1. CIGR (1999): Hahdbook of Agricultural Engineering, Vol. I-V, ASAE, St. Joseph, Michigan

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave.  
SI sustav mjernih jedinica, sila, rezultanta sila, moment sile, težište tijela. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 1-30 1
2. Trenje klizanja i kotrljanja, brzina i ubrzanje čestice, kutna brzina, kutno ubrzanje, obodna brzina. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 44-61 1
3. Mehanički rad, snaga, energija, centrifugalna sila, osnovni elementi poljoprivrednih strojeva: osovine, vratila, čepovi, ležajevi. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 62-76 1
4. Osnovni elementi poljoprivrednih strojeva: spojke, zupčasti, remensi i lančasti prijenos, elementi rastavljivih spojeva. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 120-172 1
5. 1. parcijalni ispit. 1
6. Princip rada 4T dizel motora, snaga motora, dijelovi motora, sustavi i uređaji dizelskog 4T motora. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 174-210 2
7. Kategorizacija traktora i usporedba tehničkih karakteristika. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 173-183 3,4
8. Zagon traktora, bilanca snage traktora, uređaji za vožnju i kočenje, uređaji za priključivanje i pogon poljoprivrednih strojeva i uređaja. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 211-225 5
9. Održavanje poljoprivrednih strojeva. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović, D. (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 1-30, 95-124 6
10. 2. parcijalni ispit. 2,3,4,5,6
11. Tehničko-tehnološki opis i princip rada poljoprivredne tehnike za osnovnu i dopunsku obradu tla. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 63-104 7
12. Tehničko-tehnološki opis i princip rada poljoprivredne tehnike za sjetvu, sadnju, njegu i zaštitu usjeva. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 105-210 7
13. Tehničko-tehnološki opis i princip rada poljoprivredne tehnike za ubiranje plodina. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 235-298 7
14. Način formiranja tehnološke karte poljoprivredne proizvodnje i optimalan izbor poljoprivredne tehnike. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Sveučilišni udžbenik, Sveučilište J.J.Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, str. 14-26, 203-214 7
15. 3. parcijalni ispit. 7

Ispitni rokovi

DATUM

SATI

08.02.2017.

10

22.02.2017.

10

12.04.2017.

10

10.05.2017.

10

21.06.2017.

10

12.07.2017.

10

13.09.2017.

10

27.09.2017.

10