Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 2. godina » Informacijsko - komunikacijske tehnologije u poljoprivredi

Informacijsko - komunikacijske tehnologije u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Dražen Horvat

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s tehnikama i vještinama uporabe računala te informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poslovnoj primjeni i agroekonomskim istraživanjima. Kroz niz realnih primjera i samostalnih zadataka studenti će dobiti načelni uvid u mogućnosti primjene suvremenih ICT tehnologija.

Ishodi učenja

 1. Praktično primjeniti razne oblike mobilnih komunikacija i mrežnih protokola u internetskom poslovanju.
 2. Rabiti razne inačice mrežnoga poslovanja i programa u suvremenom uredskom i izvanuredskom poslovanju te marketingu.
 3. Rabiti Windows platformu kroz primjenu web sučelja i CARNetovog Moodle 2 sustava za online učenje.
 4. Uspješno provoditi anketno ispitivanje tržišta i prezentirati rezultate poslovanja na raznim skupovima.
 5. Kreirati i uređivati poslovne dokumente i proračunske tablice.
 6. Prepoznati i rabiti brojne mogućnosti relacijskih baza podataka.
 7. Kreirati i organizirati osobne i poslovne planere.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Informacijsko-komunikacijske tehnologije u poljoprivredi
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Dražen Horvat
Šifra modula (nastavnički portal): 147249
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 20 0,8 15
Pohađanje vježbi 20 0,8 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 5 0,2 5
Parcijalni ispit 3 0,72 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 14,3 0,57 30
Ukupno ECTS 3 100

Literature

Obavezna literatura

 

Prezentacije s predavanja i vježbi te brojni PDF dokumenti i linkovi koji studente detaljno upućuju na uspješno savladavanje gradiva:

 1. http://www.pfos.hr/~bioinfo
 2. http://e-knjiznica.carnet.hr/e-knjige/e-citizen
 3. http://e-knjiznica.carnet.hr/e-knjige/racunalo
 4. http://e-knjiznica.carnet.hr/e-knjige/windows7
 5. http://e-knjiznica.carnet.hr/e-knjige/wlan

Izborna literatura

 1. Vukadinović, V., Horvat, D., Lončarić, Z. (1994.): Primjena računala u poljoprivredi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 2. Grbavac V. (1995.): Informatika, kompjutori i primjena, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Strugar, I., Panian, Ž. (2000.): Primjena računala u poslovnoj praksi. Sinergija d.o.o. Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, izvorima informacija, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave, ishodima učenja.  
2. Zajednički rad na uređenju dokumenata (Word, Excel): rad u oblacima (iCloud) i timski rad (SharePoint); uređivanje i pohrana dokumenata na mreži. 1,2,3
3. Napredna primjena Interneta (pretraživanje i dobava informacija (Google), pronalaženje, prodaja i kupovina proizvoda/usluga na tržištu), poslovni forumi. 1,2,3
4. e-bankarstvo i kartično poslovanje, POS sustavi u trgovini 2,3,4,5
5. Kartične transakcije i sigurnosni protokoli (ebay, PayPal sustav); kartični čitači i uporaba POS sustava u trgovini. 2,3,4,5
6. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4
7. Poslovno komuniciranje i planeri 1,7
8. Microsoft Outlook; izrada digitalnih upitnika i obrazaca. 3,4,5,7
9. Poslovne prezentacije 4,5,7
10. Uporaba prezentacijskih alata (Microsoft Power Point). 3,4,5
11. Osnove relacijskih baza podataka (kreiranje i filtriranje baza): Microsoft Access 2,4,6
12. Drugi parcijalni ispit 4,5,6,7

Ispitni rokovi

  Pismeni Usmeni
Studeni 15.11.2016. 22.22.2016.
Siječanj 18.01.2017. 25.01.2017.
Veljača 07.02.2017. 14.02.2017. 14.02.2017. 21.02.2017.
Travanj 20.04.2017. 28.04.2017.
Svibanj 12.05.2017. 19.05.2017.
Lipanj 19.06.2017. 26.06.2017.
Srpanj 07.07.2017. 14.07.2017.
Rujan 07.09.2017. 14.09.2017. 12.09.2017. 22.09.2017.

 

Pismeni ispiti počinju u 9 sati (praktikum za informatiku), a usmeni u 10 sati (kabinet nastavnika).