Osnove fitomedicine

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Renata Baličević

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovama fitomedicine i mjerama zaštite bilja od štetnih organizama.

Ishodi učenja

 1. Identificirati ciljeve pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja ovisno o trenutnim zahtjevima proizvođača, prerađivača i potrošača uz primjenu zakonskih okvira
 2. Razlikovati štetne organizme i prinjeniti adekvatne mjere zaštite
 3. Poznavati mehanizme djelovanja sredstava za zaštitu bilja.
 4. Izvesti pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja uz sprječavanje kontaminacije okoliša
 5. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz zaštite bilja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove fitomedicine
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Renata Baličević
Šifra modula (nastavnički portal): 147248
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 20 0,8 15
Pohađanje vježbi 15 0,6 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 5,4 0,21 5
Parcijalni ispit 2 0,78 40
Završni ispit Usmeni 14,3 0,62 30
Ukupno ECTS 3 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Baličević R., Ravlić M. (2013): Fitofarmacija, interna skripta za studente Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.
 2. F. Bagi, K., Bodnar (2012): Fitomedicina, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet.
 3. M.Maceljski i sur. (2002): Priručnik iz zaštite bilja, Zagreb.
 4. Igrc Barčić, J. i Maceljski, M.(2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Zagreb.(knjiga)

Izborna literatura

 1. Glasilo biljne zaštite: Popis sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj;
 2. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Pojam zaštite bilja. Osnovne mjere zaštite bilja. Legislativa u RH. Baličević R., Ravlić M. (2013): Fitofarmacija, str. 1-16, Glasilo biljne zaštite. 1,2
2. Direktne i indirektne mjere zaštite bilja. Osnovni pojmovi i definicije. Baličević R., Ravlić M. (2013): Fitofarmacija, str. 17-27, F. Bagi, K., Bodnar (2012): Fitomedicina, str. 41-56, 1,2
3. Sredstva za zaštitu bilja (opći dio fitofarmacije). M.Maceljski i sur. (2002): Priručnik iz zaštite bilja, str. 45-86. 1-4
4. Izračunavanje potrebne doze i koncentracije kod pripreme škropiva sredstava za zaštitu bilja. M.Maceljski i sur. (2002): Priručnik iz zaštite bilja, str. 96-99. 4
5. Radionica zaštite bilja. 5

Ispitni rokovi

 • 8. 11. 2016. u 10 sati
 • 10. 1. 2017. u 10 sati
 • 31. 1. 2017. u 10 sati
 • 14. 2. 2017. u 10 sati
 • 11. 4. 2017. u 10 sati
 • 16. 5. 2017. u 10 sati
 • 20. 6. 2017. u 10 sati
 • 4. 7. 2017. u 10 sati
 • 5. 9. 2017. u 10 sati
 • 19. 9. 2017. u 10 sati
 • + dekanski rok 20. 9. 2017 u 10 sati.

Svi ispiti se održavaju u prizemlju soba br. 011, ured R. Baličević.