Regionalni i ruralni razvoj

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić

Suradnici

Olgica Klepač , mag. dipl. soc.

Ciljevi predmeta

Dati najneophodnije znanje studentima o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne pojmove u regionalnom i ruralnom razvoju
 2. Nabrojati različite kriterije za teritorijalnu podijeljenost na mikro i makro regije
 3. Definirati regionalnu politiku Europske unije, nabrojati načela, opisati prioritete i ciljeve
 4. Razlikovati europske regije, opisati oblike euro regionalne suradnje
 5. Analizirati temeljna polazišta u ruralnom razvoju
 6. Opisati prioritete i ciljeve europske ruralne politike
 7. Nabrojati mjere Programa ruralnog razvoja Europske unije 2014-2020.
 8. Analizirati temeljna načela LEADER programa.
 9. Objasniti ulogu lokalnih akcijskih grupa u programiranju ruralnog razvoja i provedbi razvojnih politika
 10. Objasniti smisao i značaj međusektorske i transnacionalne suradnje za ruralni razvoj

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Regionalni i ruralni razvoj
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Snježana Tolić
Šifra modula (nastavnički portal): 147247
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Baletić, Z. (1999) Koncepcija regionalnog razvitka Republike Hrvatske, Ekonomski institut, Zagreb
 2. Bogunović, A. (2001) Ekonomske integracije i regionalna politika, Mikrorad Zagreb
 3. Budak, J. (2004) Local government and development in Croatia: are we lost in transition?, Ekonomski pregled, 55(7/8):660-673
 4. Copus, A. & Hörnström, L. (eds.) The New Rural Europe: Towards Rural Cohesion Policy. NORDREGIO REPORT 2011, Nordregio, Stockholm, Sweden, 2011
 5. Čavrak, V. (2002) Strategija i politika regionalnog razvoja Hrvatske, Ekonomija, 9(3):645-661
 6. Tolić, S. i grupa autora (2013): Ruralni razvoj i ruralna ekonomija. Priručnik, I izdanje. Osijek, 2013.
 7. LEADER program Europske unije i njegova funkcija u ruralnom razvoju http://www.vesta.ba/files/brosura_leader.pdf
 8. MP (2013). Program ruralnog razvoja 2014.-2020. http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=129

Izborna literatura

 1. Strategija 2020. Strategija za pametan, održiv i uključiv rast. Bruxelless, 2010, http://www.mingo.hr/public/documents/ eu_hr.pdf
 2. MRRFEU: Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske
 3. Zakon o regionalnom razvoju (stari i novi)
 4. Program ruralnog razvoja europske unije 2014.-2020.
 5. EC: Regional policy- Inforegio (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm)
 6. Policy: Challenges and Opportunities within the European Context. -in: Agriculture in Mediterranean 7. Europe: Between Old and New Paradigms Ortiz-Miranda, D., Moragues-Faus, A., Arnalte-Alegre, E. (ed.) Emerald Group Publishing Limited, pp. 233-261
 7. Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte – IRPEU: Europski projekti http://www.eu-projekti.info/tag/eu- fondovi

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave I načinu ocjenjivanja  
Tumačenje osnovnih pojmova važnih za razumijevanje regionalnog i ruralnog razvoja; Strategija „Europa 2020”, EIP, umrežavanje i mreže; Baletić, Z. (1999) Koncepcija regionalnog razvitka Republike Hrvatske, Ekonomski institut, Zagreb Bogunović, A. (2001) Ekonomske integracije i regionalna politika, Mikrorad Zagreb MP (2013). Program ruralnog razvoja 2014.-2020. http://www. mps.hr/ipard/default.aspx?id=129 MRRFEU: Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske 1
2. Regionalna podjela i regionalizacija RH; mikro i makro regije EU, komparativne analize; NUTS klasifikacija europskih regija, utjecaj promjene definicijskih kriterija na provedbu razvojnih politika Baletić, Z. (1999) Koncepcija regionalnog razvitka Republike Hrvatske, Ekonomski institut, Zagreb Bogunović, A. (2001) Ekonomske integracije i regionalna politika, Mikrorad Zagreb MP (2013). Program ruralnog razvoja 2014.-2020. http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=129 2
3. Regionalna politika Europske unije, načela, prioriteti i ciljevi, financiranje; Bogunović, A. (2001) Ekonomske integracije i regionalna politika, Mikrorad Zagreb Čavrak, V. (2002) Strategija i politika regionalnog razvoja Hrvatske, Ekonomija, 9(3):645-661 MP (2013). Program ruralnog razvoja 2014.-2020. http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=129 http:/ec.europa.eu/regional_policy/ index_en.htm 3
4. Europski okvir za provedbu regionalne politike 2014.-2020. i mjere; provedbeni instrumenti i tijela; Europske regije i oblici euro regionalne suradnje, http:/ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm MP (2013). Program ruralnog razvoja 2014.-2020. http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=129 http:/ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 4
5. Prvi parcijalni ispit 1-4
6. Ruralni razvoj, povijest i razvoj politike, primjeri pilot projekata; Tolić, S. i grupa autora (2013): Ruralni razvoj i ruralna ekonomija. Priručnik, I izdanje. Osijek, 2013. MP (2013). Program ruralnog razvoja 2014.-2020. http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=129 5
  Prioriteti i ciljevi ruralne politike Europske unije; financiranje ruralnog razvoja; Dax, T., Kahila, P., Hornstrom, Lisa (2011). The evolution of EU Rural Policy: Linkages of Cohesion Policy and Rural Development Policy 6
7. Program ruralnog razvoja 2014-2020, mjere i provedbeni instrumenti i tijela; Tolić, S. i grupa autora (2013): Ruralni razvoj i ruralna ekonomija. Priručnik, I izdanje. Osijek, 2013. MP (2013). Program ruralnog razvoja 2014.-2020. http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=129 7
8. Programa LEADER., načela, implementacija u RH, osvrt na zemlje članice EU LEADER program Europske unije i njegova funkcija u ruralnom razvoju http://www.vesta.ba/files/brosura_leader.pdf 8
  Uloga Lokalnih akcijskih grupa u programiranju lokalnog razvoja, lokalne razvojne strategije, CLLD metodologija; Uloga lokalnih akcijskih grupa u provedbi razvojnih politika, integrirani projekti, primjeri dobre prakse Tolić, S. i grupa autora (2013): Ruralni razvoj i ruralna ekonomija. Priručnik, I izdanje. Osijek, 2013. Budak, J. (2004) Local government and development in Croatia: are we lost in transition?, Ekonomski pregled, 55(7/8):660-673 9
  Međusektorska i transnacionalna suradnja u ruralnom razvoju, integrirani projekti, primjeri dobre prakse Tolić, S. i grupa autora (2013): Ruralni razvoj i ruralna ekonomija. Priručnik, I izdanje. Osijek, 2013. 10
9. Drugi parcijalni ispit 5-10

Ispitni rokovi