Tržište i agromarketing

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Suradnici

Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s temeljnim zakonitostima i funkcioniranjima tržišta u pojedinim oblicima gospodarskog djelovanja, a posebno o tržištu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Očekivani ishodi učenja za predmet

 1. Definirati i pojasniti zakonitosti i čimbenike tržišta.
 2. Analizirati i procijeniti moguće tržišne situacije i utjecaj marketinga.
 3. Identificirati pojedine čimbenike tržišta i marketinške aktivnosti.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Tržište i agromarketing
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Zdravko Tolušić
Šifra modula (nastavnički portal): 147246
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 1,0 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 2 0,96 40
Završni ispit Pismeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Baban,Lj.(1991):Tržište, 2 dopunjeno i izmjenjeno izdanje, ŠK;Zagreb (udžbenik)
 2. Ivić,K.(1999)Izabrana bibliografija iz agroekonomije,Efos,Osijek (knjiga)
 3. Kolega, A: (1994):Tržišništvo poljoprivrednih proizvoda, Globus,Zagreb(udžbenik)

Izborna literatura

 1. Meler,M.(“2005):Osnove marketinga,Efos, Osijek
 2. Kotler,Ph.(2001):Upravljanje marketingom,Informator,Mate, Zagreb
 3. Tijekom izvođenja nastave odredit će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara (radovi)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Tržište kao znanstvena disciplina. Pojam i razvoj tržišta kao znanosti; Baban,Lj.: Tržište 1
2. Morfologija i struktura tržišta Baban,Lj.: Tržište 1
3. Činitelji koji utječu na funkcioniranje pojedinog tržišta: raspoloživi resursi, ponuda, potražnja, potrebe, cijene. Kolega, A: Tržišništvo poljoprivrednih proizvoda 1
4. Domaće i svjetsko tržište te utjecaj globalizacije i razvoja tehnike i tehnologije na tržište poljoprivrednih proizvoda. Kolega, A: Tržišništvo poljoprivrednih proizvoda 1-3
5. Razmjena i događanja na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Kolega, A: (1994):Tržišništvo poljoprivrednih proizvoda 1-3
6. Utjecaj marketinških aktivnosti na tržište poljoprivrednih proizvoda; Kotler,Ph. (2001):Upravljanje marketingom 1-3
7. Prezentacije seminarskih radova 1-3

Ispitni rokovi

Redovni rokovi-

 • 6.2. 2017.
 • 20.2.2017.
 • 12.6.2017.
 • 10.7.2017.
 • 4.9.2017.
 • 18.9.2017.

 

Izvanredni rokovi-

 • 14.11.2016.
 • 16.1.2017.
 • 10.4.2017.
 • 8.5.2017.

 

Dekanski rok-

 • 20.9.2016.