Fertilizacija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Suradnici

Prof.dr.sc. Irena Jug

Ciljevi predmeta

Usporediti i definirati različite vrste gnojiva i kondicionera tla. Usporediti suvremene metode utvrđivanja potreba u gnojidbi uz samostalni izbor gnojiva i kondicionera. Detaljno analizirati rezultata gnojidbenih preporuka za ratarske, povrtlarske kulture i trajne nasade, a sve kako bi studeni mogli primijeniti ekonomski isplative i ekološki prihvatljive zahvate u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ishodi učenja

  1. Objasniti povjesni razvoj Fertilizacije u Europi
  2. Objasniti i usporediti različita organska gnojiva (stajsko gnojivo, gnojovka, treset, komposti, siderati)
  3. Objasniti i usporediti tehnološke procese proizvodnje, fizičke i kemijske osobine različitih mineralnih gnojiva (dušična, fosforna, kalijeva gnojiva, složena mineralna gnoja, mikro gnojiva, tekuća gnojiva)
  4. Opisati kondicionere tla i objasniti procese kondicioniranja tla
  5. Usporediti suvremene metode utvrđivanja potreba u gnojidbi uz samostalni izbor gnojiva i kondicionera tla.
  6. Analizirati rezultata gnojidbenih preporuka za ratarske, povrtlarske kulture i trajne nasade te izabrati optimalne formulacije i količine gnojiva za ratarske, povrtlarske kulture i trajne nasade.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Fertilizacija
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Boris Đurđević
Šifra modula (nastavnički portal): 161011
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,6 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 5 0,2 5
Parcijalni ispit 2 0,72 40
Završni ispit Usmeni 14,3 0,57 30
Ukupno ECTS 3 100

Literature

Obavezna literatura

  1. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011.): Ishrana bilja, udžbenik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
  2. Vukadinović, V., Bertić, B. (2013.): Filozofija gnojidbe – Sve što treba znati o gnojidbi, udžbenik. Autorska naklada, Osijek.

Izborna literatura

  1. Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla NN 163 03
  2. Vukadinović, V. (Internet): Kalkulatori. http://ishranabilja.com.hr/kalkulatori.html

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Faze razvoja fertilizacije Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 1
2. Važnost gnojidbe u poljoprivrednoj proizvodnji Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Vukadinović, V., Bertić, B. (2013.): Filozofija gnojidbe – Sve što treba znati o gnojidbi, udžbenik. Autorska naklada, Osijek 1,5
3. Organska gnojiva Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 2
4. Mineralna gnojiva Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 2
Parcijalni ispit 1,2,5
5. Izbor vrste gnojiva i kemijskog oblika hraniva Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Vukadinović, V., Bertić, B. (2013.): Filozofija gnojidbe – Sve što treba znati o gnojidbi, udžbenik. Autorska naklada, Osijek Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla NN 163 03 2,5
6. Metode utvrđivanja potreba u gnojidbi Zakon o gnojivima i poboljsivacima tla NN 163 03 Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 5
7. Napredni računalni sustavi za izračun gnojidbe Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Vukadinović, V. (Internet): Kalkulatori. http://ishranabilja.com.hr/ kalkulatori.html 6
8. Provedba kondicioniranja tla Vukadinović, V. (Internet): Kalkulatori. http://ishranabilja.com.hr/kalkulatori. html Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla NN 163 03 4
Parcijalni ispit 2,4,5,6

Ispitni rokovi

Datum

Ispitni rok

Dan

Vrijeme

Usmeni

Pismeni

13. 11. 2017.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

15. 01. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

05. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

19. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 04. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

14. 05. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

18. 06. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 07. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

03. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

17. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x