Stručna praksa I

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s praktičnim djelovanjem metoda u agrarnoj ekonomici, ekonomskoj organizaciji i proizvodnim čimbenicima.

Ishodi učenja

  1. Determinirati mikro i makro ekonomske čimbenike poljoprivrednog razvitka
  2. Identificirati djelovanja tržišta na poljoprivredni sektor
  3. Procijeniti uspješnost proizvodnje na razini poduzeća te uspješnost na razini proizvoda
  4. Ustanoviti učinkovitost promjene u vremenskim nizovima određenih pojava
  5. Objasniti vezu između poljoprivrede i društvenih promjena u ruralnom prostoru

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje nastave 3,0 20%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1,6 20%
Praktični rad (dnevnik rada) 1,4 60%
Ukupno 6 100%

Ispitni rokovi