Voćarstvo i vinogradarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj
Suradnici

Toni Kujundžić , mag.ing.agr.
Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s metodskim cjelinama biologije i tehnologije uzgoja voćaka i dorada plodova.

Upoznati pristupnike s metodskim cjelinama biologije i tehnologije uzgoja vinove loze te prerade grožđa u vino.

Ishodi učenja

 1. Opisati, nabrojati, definirati- Sistematika, ekologija, morfologija, fenofaze razvoja, rodnost i razmnožavanje voćaka
 2. Opisati, nabrojati, definirati- Sistematika, ekologija, morfologija, fenofaze razvoja, rodnost i razmnožavanje vinove loze
 3. Izvoditi, izračunati, opisati- Gnojidba, obrada međurednog prostora, zaštita od bolesti i štetnika, armatura i rezidba
 4. Poznavati – berbu voća i grožđa, skladištenje voća, prerada grožđa

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) X 2 1,3 40% 40%
Završni ispit 2,6 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Westwood, M. N. (1993): Temperature-zone pomology: physiology and culture, Timber Press, Inc., USA
 2. Miljković, Ivo (1991): Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (knjiga)
 3. Bulatović, Spasoje (1979): Savremeno voćarstvo, Nolit, Beograd
 4. Baugher, T.A., Singha, S., (2003): Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit. Food Products Press, NY USA
 5. Brzica, K., Pongrac, Lj., (1993): Priprema i sadnja voćnjaka, Biblioteka selo i hrana, Zagreb
 6. Gvozdenović, D., Davidović, M. (1987): Berba, čuvanje i pakovanje voća, Nolit, Beograd
 7. Miljković, Ivo (2013): Načela berbe i skladištenja jabuke, Poljoprivredni institut Osijek, Jabuka net.2, Osijek
 8. Miljković, Ivo (2013): Intenzivna sadnja jabuka – uzgojni oblici, Poljoprivredni institut Osijek, Jabuka net.2, Osijek
 9. Licul, R., Premužić, D. (1979): Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, Znanje, Zagreb
 10. Mirošević, Nikola (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 11. http://www.fruit.cornell.edu/tree_fruit/GPGeneral.html
 12. http://vocarstvo.org/default.aspx

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave
Sistematika, ekologija, morfologija, fenofaze razvoja, rodnost i razmnožavanje voćaka Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 3-44 Bulatović: Savremeno voćarstvo, str. 55-87 Westwood: Temperate zone pomology; Physiology and Culture, str. 217-275 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 279-295 http://www.fruit.cornell.edu/tree_fruit/ GPGeneral.html http://vocarstvo.org/default.aspx 1
2. Gnojidba, obrada međurednog prostora, zaštita od bolesti i štetnika, armatura i rezidba Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 46-126 Bulatović: Savremeno voćarstvo, str. 33-55, 90- 118 Brzica, Pongrac: Priprema i sadnja voćnjaka, str.11-50, 101-127 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 339-355 Miljković: Intenzivna sadnja jabuka uzgojni oblici, str. 5-72 http://www.fruit.cornell.edu/tree_fruit/GPGeneral.html http://vocarstvo.org/ default.aspx 2,3,4
3. Pomologija voćaka, berba voća i skladištenje voća Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 132- 137 Westwood: Temperate zone pomology; Physiology and Culture, str. 316-364 Gvozdenović, Davidović: Berba, čuvanje i pakovanje voća, str. 7-80, 165-210 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 103-115, 121-131, 209-219, 265-273, 309-319 Miljković: Načela berbe i skladištenja jabuke, str. 5-81 http://www.fruit.cornell.edu/tree_fruit/ GPGeneral.html http://vocarstvo.org/default.aspx 5
Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4,5
4. Biologija, ekologija i razmnožavanje vinove loze. Licul i Premužić: Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, 14-91. 1
5. Agrotehnički i uzgojni postupci u vinogradima, Licul i Premužić: Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, str 134-243. 2,3,4
6. Ampelografija i berba grožđa. Licul i Premužić: Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, str 245-250. 5
7. Vinarstvo, Licul i Premužić: Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, str 276-309. 6
Drugi parcijalni ispit 1,2,3,4,5,6

Ispitni rokovi