Engleski jezik I

Nastavnici na predmetu

Nositelj
Suradnici

Ciljevi predmeta

Prepoznati i objasniti ključne riječi i rečenice u stručnom i znanstvenom tekstu.

Osposobiti studente za samostalno služenje stručnom literaturom iz područja njihove specijalizacije na svim razinama (promidžbeni tekstovi, upute za rad,internetski tekstovi, stručne knjige i priručnici ) kao i za komunikaciju, razumijevanje te izlaganje sadržaja vezanih uz struku u poljoprivredi.

Razviti sposobnost prevođenja stručnih tekstova s engleskog na hrvatski i obrnuto.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati engleski jezik struke (poljoprivrede) te opisati razliku između stručnog i općeg u tekstovima .
 2. Izdvojiti ključne riječi te prema njima napisati sažeti tekst svojim riječima.
 3. Prema izdvojenim riječima predvidjeti dalji sadržaj teksta.
 4. Na odabranim stručnim tekstovima prepoznati prethodno ilustriranu gramatiku te je primijeniti tako što će samostalno osmisliti i napisati tekst iz svog interesnog područja (bilinogojstvo, hortikultura, zootehnika i mehanizacija).
 5. Studenti samostalno izlažu prethodno isplaniranu temu, komentiraju, objašnjavaju i procjenjuju da li su ostali studenti pravilno zaključili ono što se prezentiralo.
 6. Uspoređivati i kritički argumentirano prosuđivati izložene teme.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS   udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0   -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,2   20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,0   80% 0%
Završni ispit (usmeni) 0,4   0% 40%
Završni ispit (pismeni) 0,4   0% 40%
Ukupno 5   100%

Liteature

Obavezna literatura

 1. Anica Perković (2011): English in Agriculture I. Poljoprivredni fakultet u Osijeku (udžbenik, prvih 8 tema)
 2. Jasna Vujčić, Anica Perković (2011): English for Horticulturists. Veleučilište u Slavonskom Brodu I Poljoprivredni fakultet u Osijeku (udžbenik, prvih 8 tema)
 3. Izbor tekstova na engleskom jeziku sa suvremenom tematikom iz poljoprivrede (stručni I znanstvni radovi)

Izborna literatura

 1. Rudolf Filipović (1996):Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga , Zagreb
 2. Steve Flinders (2002): Test your professional English Business: General, Penguin Books Ltd.
 3. Matas, Đ. (1999): Četverojezične rječnik iz poljoprivrede, šumarstva, veterine i primijenjene biologije, Profil internacional,
 4. Gordana Mikulić (1987): English in Agriculture, Školska knjiga, Zagreb
 5. Josip Ritz (1996) : Hrvatsko-engleski I englesko-hrvatski agronomski rječnik, Školska knjiga , Zagreb
 6. Internet-stranice sa suvremenom tematikom iz područja poljoprivrede

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Water Planet :Perković, English in Agriculture I, str.1-8 Introduction to Horticulture I:Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.5-8 1,2
2. History of Agriculture:Perković , English in Agriculture I, str.9-14. Introduction to Horticulture II:Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.9-13 1,2
3. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
4. The Agricultural Engineer: Perković, English in Agriculture I, str.15-21, Pomology,How Fruits are Formed, Types of Fruit, Fleshy Fruit, Dry Fruits, Ways of Seed Dispersal, Nutrition and Economy Worldwide: Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.14-25 1,3,4
5. The Life Cycle of a Plant: Perković, English in Agriculture I, str.22-27, Gardening (Plants and How They are Selected, Soil): 26-31 3,4
6. Arable Crops: Perković, English in Agriculture I, str.28-34, Fertilizing (Planting and Transplanting): Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.32-36 3,4
7. Drugi parcijalni ispit 2,3,4
8. The Control of Weeds and Plant Diseases: Perković , English in Agriculture I,str.35-40, Watering and Irrigation: Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.37-41 3,5,6
9. Izbor tekstova na engleskom jeziku sa suvremenom tematikom iz poljoprivrede (stručni I znanstvni radovi) 4,5,6
10. Treći parcijalni ispit 2,3,5,6

Ispitni rokovi

ponedjeljak, 28. siječnja 2019., 11:00 h, k. 220 ponedjeljak, 4. veljače 2019., 11:00 h, k. 220 
 
ponedjeljak, 11. veljače 2019., 11:00 h, k. 220 ponedjeljak, 18. veljače 2019., 11:00 h, k. 220 
 
Mehanizacija/Mehanizacija u poljoprivredi, Zootehnika 
 
utorak, 29. siječnja 2019., 11:00 h, k. 220 utorak, 5. veljače 2019., 11:00 h, k. 220 
 
utorak, 12. veljače 2019., 11:00 h, k. 220 utorak, 19. veljače 2019., 11:00 h, k. 220