Osnove bilinogojstva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Bojan Stipešević

Suradnici

doc.dr.sc. Bojana Brozović
izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Prof.dr.sc. Danijel Jug

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnikas osnovnim čimbenicima bilje proizvodnje, osnovama agrotehničkog kompleksa, obrade tla, strojevima za obradu tla, sjetvom, njegom, sustavima biljne proizvodnje (plodored, slobodna plodosmjena, monoprodukcija), uvod u ekološku poljoprivredu.

Ishodi učenja

 1. Objasniti važnost poljoprivrede kao korisnika poljoprivrednog prostora
 2. Opisati gospodarenje agrotehničkim prostorom
 3. Razlikovati različite sustave proizvodnje bilja, kako prednosti tako i ograničenja
 4. Izabrati mogućnosti kombiniranja različitih sustava biljne proizvodnje
 5. Izračunati neophodne parametre za uzgoj bilja (količine sjemna/sadnog materijala, gnojiva, goriva i sl.)

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove bilinogojstva
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Bojan Stipešević
Šifra modula (nastavnički portal): 132822
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Mihalić, V., 1988: Opća proizvodnja bilja, udžbenik, Školska knjiga, Zagreb
 2. Žugec, I., Bertić, Blaženka, Jurić, I., Šamota, D., Stipešević, B. (1996a): Vježbe, I dio, Agroklimatski pokazatelji. Interna skripta, p1-89, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 3. Žugec, I., Bertić, Blaženka, Jurić, I., Šamota, D., Stipešević, B. (1996b): Vježbe, II dio, Gnojidba, Sjetva-sadnja, Tehnika uvođenja i izrade plodoreda, Evidencija agrotehničkih mjera na gospodarstvu. Interna skripta, p1-94, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 4. Žugec, I., Bertić, Blaženka, Jurić, I., Šamota, D., Stipešević, B. (1996c): Vježbe, III dio, Fizikalno-mehanička svojstva tla (agrikulturna mehanika tla). Interna skripta, p1-103, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 5. Osnovna obrada tla
 6. Dopunska obrada tla
 7. Sustavi obrade tla
 8. Predavanja - 001 (uvodni dio)
 9. Predavanja - 002 (faktori agrotopa)
 10. Predavanja - 002 b rajonizacija RH
 11. Predavanja - 002 c osnove pedološke klasifikacije
 12. Predavanja - 003 (biljka kao faktor proizv prostora)
 13. Predavanja - 004 (osnovna obrada tla)
 14. Predavanja - 005 (dopunska obrada tla)
 15. Predavanja - 006 (sustavi obrade tla)
 16. Predavanja - 007 (gnojidba)
 17. Predavanja - 008 (sjetva i sadnja, njega)
 18. Predavanja - 009 (plodored)
 19. Predavanja - 010 (novi sustavi ratarenja)
 20. Vježbe 01 - Uvod
 21. Vježbe 02 - Kf, IS, KS [Compatibility Mode]
 22. Vježbe 03 - Iv, Etp, bilanca vode [Compatibility Mode]
 23. Vježbe 04 - Fiziološki aktivna voda [Compatibility Mode]
 24. Vježbe 05 - Dubina prodiranja vode u tlo [Compatibility Mode]
 25. Vježbe 06 - Sume aktivnih i efektivnih temperatura [Compatibility Mode]
 26. Vježbe 07 - Sume GDU i CHU jedinica [Compatibility Mode]
 27. Vježbe 08 - Broja dana za poljske radove [Compatibility Mode]
 28. Vježbe 09 - Analiza pojedinačnih meteoroloških elemenata [Compatibility Mode]
 29. Vježbe 10 - Uvod u gnojidbu
 30. Vježbe 11 - Gnojidba fosforom i kalijem prema rezultatima Al metode
 31. Vježbe 12 - Gnojidba fosforom i kalijem za strne žitarice
 32. Vježbe 13 - Gnojidba fosforom i kalijem za umjerene kaliofile
 33. Vježbe 14 - Gnojidba dušikom
 34. Vježbe 15 - Gnojidba uz stajski gnoj
 35. Vježbe 17 - Sjetva i sadnja
 36. Vježbe dodatak 1 - Mjerne jedinice
 37. http://ljesnjak.pfos.hr/~jdanijel/

 

Izborna literatura

 1. Zimmer, R. i sur., 1997: Mehanizacija u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet Osijek
 2. Boguslavski, E.V., 1981: Ackerbau, Grundlagen der Pflanzenproduction, DLG Verlag, Frankfurt (Main), Njemačka
 3. Geisler, G., 1988 Pflanzenbau, Verlag Pane Parey, Berlin-Hamburg, Njemačka
 4. Parađiković, Nada., 2002: Osnove proizvodnje povrća, Osijek, Katava
 5. Znaor, D, 1996: Ekološka poljoprivreda, Globus, Zagreb
 6. Francis, A.C., 1986: Multiple cropping systems, Macmillan publ. comp. NY, SAD

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Poljoprivreda kao korisnik poljoprivrednog prostora Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe I, str. 89. 1
2. Karakteristike poljoprivredne biljne proizvodnje Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe I, str. 89. 1,2
3. Osnovna obrada tla Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur. Vježbe III, str. 103. 2,3
4. Dopunska obrada tla Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe III, str. 103. 2,3
5. Sustavi obrade tla Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe III, str. 103. 3,4
6. Konzervacijska obrada tla Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe III, str. 103. 3,4
7. Terensko upoznavanje s čimbenicima biljne proizvodnje 1-5
8. 1. parcijalni ispit 1,2,3,4
Agrotehnički aspekt organske i mineralne gnojidbe Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 3,4
9. Gospodarenje organskom tvari i humusom u tlu; Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 3,4
10. Postupci sa žetvenim ostacima; Zelena gnojidba Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 2,3,4
11. Sjetva i sadnja Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 2,3,4
12. Plodored Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 3,4
13. Monoprodukcija kultura; Združena sjetva Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 3,4
14. Osnove ekološke poljoprivrede; Alternativni smjerovi uzgoja bilja Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Znaor, Ekološka poljoprivreda, 469. 2,3,4
15. 2. parcijalni ispit 1,2,3,4
Prezentacije seminara 1-5

Ispitni rokovi

 • 23. 11. 2016. (izv. rok)
 • 13. 01. 2017. (izv. rok)
 • 10. 02. 2017. (red. zimski rok)
 • 24. 02. 2017. (red. zimski rok)
 • 12. 04. 2017. (izv. rok)
 • 10. 05. 2017. (izv. rok)
 • 14. 06. 2017. (red. ljetni rok)
 • 28. 06. 2017. (red. ljetni rok)
 • 08. 09. 2017. (red. jesenji rok)
 • 22. 09. 2017. (red. jesenji rok)

Početak ispita u 12:00, ispitno mjesto: kabinet profesora