Entomologija I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Emilija Raspudić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivana Majić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s najznačajnijim kukcima i drugim štetnicima u poljoprivredi s naglaskom na morfologiju, fiziologiju i biologiju te simptome oštećenja na biljkama i mjere suzbijanja vezane za određenog štetnika.

Ishodi učenja

 1. Opisati ulogu kukaca u poljoprivredi, navesti biološke osobine kukaca te ekološke čimbenike važne za razvoj
 2. Povezati građu kukaca sa simptomima oštećenja na biljkama
 3. Preporučiti zoocide u cilju suzbijanja štetnih organizama
 4. Preporučiti najpovoljniju metodu za suzbijanje štetnika
 5. Opisati morfologiju i fiziologiju najznačajnijih redova kukaca u poljoprivredi
 6. Identificirati ostale životinjske skupine koje pričinjavaju štete u poljoprivredi
 7. Objasniti metode sakupljanja kukaca te njihovo prepariranje i skladištenje

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Završni usmeni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Maceljski, M., Cjetković, B., Ostojić, Z., Igrc-Barčić, J., Pagliarini, M., Oštrec, Lj., Barić, K., Čizmić, I. (2004): Štetočinje povrća, Zrinski, Čakovec
 2. Ivezić, M. (2008): Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
 3. Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 4. Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski Čakovec (udžbenik)
 5. Oštrec, Lj., Gotlin Čuljak, T. (2005): Opća entomologija, Zrinski, Čakovec.
 6. Igrc-Barčić J., Maceljski M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Zrinski, Čakovec
 7. Raspudić E., Brmež M., Majić I., Sarajlić A. (2014): Insekticidi u zaštiti bilja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 8. Courtney Smithers (1981): The handbook of insect collecting

Izborna literatura

 1. Kovačević, Ž. (1950): Primjenjena entomologija, I knjiga : opći dio, Nakladni zavod Hrvatske Zagreb (knjiga)
 2. Oštrec, LJ. (1998): Zoologija – štetne i korisne životinje u poljoprivredi, Zrinski, Čakovec.
 3. Pedigo, P. L. (1996): Entomology & pest management. Prentince Hall Upper Saddle River, NJ 07458, USA (knjiga)
 4. Gullan, P.J. & Cranson, P.S. (1994): The Insects, An Outline of Entomology. Chapman & Hall. (knjiga)
 5. Uz ponuđenu literaturu studente će se stalno upućivati i na najnovije znanstvene radove na području entomologije kao dodatno pojašnjenje određene tematske cjeline.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave, održavanjem ispita  
Značaj kukaca u poljoprivredi. Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 23 1
2. Ekološki čimbenici važni za razvoj kukaca. Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 25-28. Oštrec i Gotlin Čuljak, Opća entomologija str. 113 – 156. 1
3. Biologija kukaca i način ishrane. Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 29- 35., Oštrec i Gotlin Čuljak, Opća entomologija str. 113-147. 1
4. Štetnici po kulturama na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Ivezić, Entomologija- kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja)., Maceljski i sur., Štetočinje povrća (odabrana poglavlja). 2
5. Zoocidi u mjerama suzbijanja kukaca. Glasnik zaštite bilja (odabrani brojevi), Maceljski i sur., Štetočinje povrća (odabrana poglavlja)., Raspudić i sur., Insekticidi u zaštiti bilja- priručnik 3
6. Integrirana zaštita bilja. Ivezić, Entomologija- kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 179-191. Igrc-Barčić i Maceljski, Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika str. 201-238. Maceljski i sur., Štetočinje povrća (odabrana poglavlja). 4
7. parcijalni usmeni ispit 1-4
8. Osnovne morfološke osobine: građa glave, prsišta i zatka, lokomotorni organi. Ivezić, Entomologija- kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 38-44. Oštrec i Gotlin Čuljak, Opća entomologija str. 25-48. 5
9. Fiziološke osobine: koža, žlijezde, probavni, mišićni, živčani i krvni sustav, rasplodni organi. Ivezić, Entomologija- kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 45-63. Oštrec i Gotlin Čuljak, Opća entomologija str. 48-110. 5
10. Prvi parcijalni pismeni ispit 5
Sistematika kukaca po redovima, Maceljski, Poljoprivredna entomologija (odabrana poglavlja). Oštrec i Gotlin Čuljak, Opća entomologija (odabrana poglavlja). 5
11. Ostale štetne skupine značajne za hortikulturalno bilje, Maceljski, Poljoprivredna entomologija str. 443-493. 6
12. Metode hvatanja, ubijanja i prepariranja kukaca.Smithers, The handbook of insect collecting (odabrana poglavlja) 7
13. Drugi parcijalni pismeni ispit 5,6,7
14. Usmeni ispit 1-7

Ispitni rokovi

PROF.DR.SC. EMILIJA RASPUDIĆ

 

 • 16. 11. 2016.
 • 18.  1. 2017.
 •   1.  2. 2017.
 • 22. 2. 2017.
 • 19.  4. 2016.
 •  10.  5. 2017.
 •  21.  6. 2017.
 •   5.  7. 2017.
 • 30. 8. 2017.
 • 13.  9. 2017.
 • 20. 9. 2017. dekanski ispitni rok

Polaganje ispita i tematskih cjelina održava se u 9,00 sati (IV kat – kabinet, soba broj 408)

KONZULTACIJE za sve module i tematske cjeline održavaju se : svake srijede od 10-12 sati u kabinetu broj 408.

 

DOC.DR.SC. IVANA MAJIĆ

 • 9.11.2016.
 • 11.1.2017.
 • 1.2.2017.
 • 15.2.2017.
 • 12.4.2017.
 • 3.5.2017.
 • 12.6.2017.
 • 29.6.2017.
 • 13.7.2017.
 • 6.9.2017.
 • 20.9.2017. DEKANSKI
 • 25.9.2017.

ISPITI će se održati u 10 h

KONZULTACIJE su svake srijede (10-12 h)

Ispiti i konzultacije održati će se u kabinetu br. 407, IV kat