Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Bilinogojstvo » 2. godina » Poljoprivredna mehanizacija u bilinogojstvu

Poljoprivredna mehanizacija u bilinogojstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Đuro Banaj

Suradnici

Anamarija Banaj , mag.ing.agr.
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Poljoprivredna mehanizacija u bilinogojstvu
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Đuro Banaj
Šifra modula (nastavnički portal): 147256
Preddiplomski stručni studij Poljoprivrede: smjer Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Ispitni rokovi